Co to jest strona przeliczeniowa tłumaczenia i zzs?

Data publikacji: 2017/07/01, zmodyfikowano: 2017/10/27


Co to jest strona przeliczeniowa tłumaczenia i zzs?

Każda osoba, która w ramach swojej działalności gospodarczej świadczy usługi, musi wypracować sposób, w jaki określi ich cenę. Zwykle cena usługi jest wypadkową stopnia wiedzy eksperckiej niezbędnej do jej wykonania oraz czasu, który jest do tego potrzebny (dlatego np. u dentysty zapłacimy dużo mniej za wyrwanie zęba niż za leczenie kanałowe). Często usługodawcy rozliczają swoje stawki na godziny, czasem cena zależy od uzyskanego rezultatu. W przypadku tłumacza jednak, dla określania ceny usługi przyjęto specjalną jednostkę, która nosi nazwę strony przeliczeniowej. Co to jest i czym charakteryzuje się taka strona?

Strona przeliczeniowa tłumaczenia z języka angielskiego
Strona tłumaczenia angielski

Strona przeliczeniowa tłumaczenia z języka angielskiego to określona liczba znaków ze spacjami. Za znaki ze spacjami (zzs) uznaje się każdą literę, cyfrę, znaki przestankowe oraz, jak wskazuje sama nazwa, również spacje. Tak naprawdę każde dotknięcie klawiatury i wciśnięcie dowolnego klawisza, wyjąwszy enter, generuje jeden znak. Ich liczbę w dokumencie bardzo łatwo sprawdzić w programie Word – w zakładce „Recenzja” w polu „Statystyka wyrazów”.

Jednostka rozliczeniowa w tłumaczeniu zwykłym

W przypadku tłumaczenia nieuwierzytelnionego (tłumaczenie zwykłe, nieprzysięgłe) liczbę znaków strony przeliczeniowej ustala indywidualnie każde biuro tłumaczeń. Podczas wybierania biura warto więc zainteresować się, jaka liczba znaków składa się na stronę w jego cenniku. Często pozornie tańsze biuro może określać objętość strony przeliczeniowej jako 1.500 zzs i w rzeczywistości finalny koszt tłumaczenia będzie wyższy niż w biurze, które za jednostkę rozliczeniową przyjmuje 1.800 zzs.

Jednostka rozliczeniowa w tłumaczeniu „przysięgłym”

Strona przeliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (pot. przysięgłe) z języka angielskiego ma jednak inną, ściśle określoną objętość. W przypadku każdego tłumacza przysięgłego wygląda ona tak samo. Określona jest bowiem poprzez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Rozporządzenie to głosi, że na stronę przeliczeniową składa się 25 linijek po 45 znaków. Każdy z nas, kto kiedykolwiek edytował, a nawet czytał jakiś dokument prawdopodobnie wie, że równa liczba znaków we wszystkich linijkach dokumentu jest z praktycznego punktu widzenia niemożliwa do osiągnięcia. Aby ułatwić tłumaczom przysięgłym pracę, pomnożono liczbę 25 linijek przez 45 znaków i otrzymano ogólną liczbę znaków, to jest 1.125 zzs. Stąd też każdy tłumacz przysięgły za stronę przeliczeniową przyjmuje właśnie tę ilość znaków. Zgodnie z Rozporządzeniem, znaki mogą być dowolnie rozmieszczone, co oszczędza tłumaczom przysięgłym żmudnego formatowania stron oraz umożliwia zmieszczenie więcej niż jednej strony przeliczeniowej na jednej kartce papieru.

Teksty i opisy, czyli co składa się na stronę przeliczeniową tłumaczenia

Należy jednak pamiętać, że owa liczba znaków strony przeliczeniowej tłumaczenia obejmuje nie tylko tekst dokumentu, ale także wszystkie niezbędne opisy, do dodania których zobowiązany jest tłumacz przysięgły języka angielskiego. Ma on bowiem obowiązek nie tylko przełożenia tekstu dokumentu, ale także opisania jego wyglądu. Wyjątkowy kolor papieru czy obramowanie strony, przystawiona na dokumencie pieczęć lub wytłoczona pieczęć sucha albo znak wodny.  Wszystkie te elementy, jeśli są obecne w przypadku oryginalnego dokumentu, muszą zostać opisane w jego obcojęzycznym odpowiedniku. Zapisy dodane przez tłumacza znajdują się najczęściej w kwadratowych nawiasach i pisane są kursywą. Przykładem takiego zapisu, który generuje dodatkowe 83 znaki ze spacjami jest [okrągła pieczęć sucha, w polu godło Polski, w otoku napis: Uniwersytet Warszawski]. Taki opis również stanowi rezultat pracy tłumacza, toteż wszystkie znaki w nim zawarte brane są pod uwagę podczas określania liczby stron przeliczeniowych.

O finalnej objętości tekstu decyduje również klauzula poświadczająca, którą tłumacz musi umieścić pod wykonanym tłumaczeniem. Zawiera ona wszelkie niezbędne informacje, w tym informację o formie dokumentu, w jakiej otrzymał go tłumacz – faks, skan, oryginał. Objętość takiej „stopki tłumacza”, która jest nieodłączną częścią tłumaczenia uwierzytelnionego waha się zwykle od 250 do 320 znaków ze spacjami.

Samodzielne określenie stron przeliczeniowych tłumaczenia z języka angielskiego

Samodzielne określenie stron przeliczeniowych tłumaczenia z języka angielskiego dla osoby, która nie zajmuje się tym profesjonalnie, jest w większości przypadków niemożliwe. Jak nietrudno się domyślić, nie jesteśmy w stanie oszacować ilości i objętości wspomnianych już opisów. Jednak nie tylko to sprawia, że posiadacz dokumentu nie jest w stanie stwierdzić, jaki będzie koszt tłumaczenia. Kolejnym powodem, jest fakt, iż liczbę znaków decydującą o liczbie stron przeliczeniowych określa się dopiero po dokonaniu tłumaczenia. Jest to logiczne – tekst w jednym języku znacznie różni się od tekstu w drugim języku. Przykładowo, język angielski jest dużo bogatszy jeśli chodzi o słownictwo, a więc polski często wymaga użycia więcej niż jednego słowa by oddać znaczenie jednego angielskiego wyrazu.

Z kolei polski, dzięki obecności przypadków i końcówek deklinacji, pozwala pozbyć się rzędu przyimków czy wyrażeń przyimkowych. Jednak jeśli nawet pomimo to uda nam się oszacować liczbę znaków tekstu docelowego, możemy być niemile zaskoczeni dodatkową stroną przeliczeniową. Dzieje się tak ze względu na fakt, że każda rozpoczęta strona przeliczeniowa uznawana jest za stronę całą. Nawet jeśli w jej skład wchodzi np. 100 znaków, zapłaci się za nie jak za całą stronę. Tak właśnie stanowi wspomniane już rozporządzenie.

Podsumowanie wiadomości o stronie przeliczeniowej tłumaczenia z języka angielskiego
  • Strona przeliczeniowa tłumaczenia z języka angielskiego w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego składa się z 1.125 zzs, w skład których wchodzą litery, cyfry, znaki interpunkcyjne oraz spacje.
  • Każda rozpoczęta strona liczy się jako kompletna strona przeliczeniowa.
  • O ogólnej liczbie znaków danego dokumentu decyduje także obecność opisów jego znaków szczególnych, w skład których wchodzą pieczęcie, pieczęcie suche, znaki wodne oraz znaki szczególne tekstu.
  • Wreszcie, co najważniejsze, liczbę stron przeliczeniowych szacuje się na podstawie tekstu docelowego, czyli już po jego przetłumaczeniu.
Summary
Co to jest strona przeliczeniowa tłumaczenia i zzs?
Article Name
Co to jest strona przeliczeniowa tłumaczenia i zzs?
Description
Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to nic innego jak 1.125 zzs. Sformułowanie zzs natomiast to skrót powstały z pierwszych liter słów: znaki ze spacjami. Czy możliwe jest samodzielne określenie stron przeliczeniowych?
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo
Logo MIW Maciej Wróblewski