Apostille MSZ

Oszczędzamy czas naszych klientów – uzyskamy apostille MSZ


Każdy, kto musiał mierzyć się z aparatem urzędniczym w dowolnym kraju wie, ile czasu i stresu może kosztować załatwianie spraw. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie wspomóc Klientów radą, a nawet zdobyć dla nich legalizację dokumentu lub apostille MSZ z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

2022 » apostille MSZ 
Apostille MSZ

Złotą zasadą odnośnie poświadczeń dokumentów jest to, by dowiedzieć się jaki rodzaj poświadczenia jest wymagany przez instytucję, gdzie dokument będzie składany. Nie zawsze wystarczy apostille na dokumencie, czasem trzeba je zdobyć również na tłumaczeniu przysięgłym.

Co to jest apostille MSZ i legalizacja MSZ?

Apostille MSZ

Apostille MSZ zwykle przyjmuje postać kartki złączonej trwale z dokumentem. Nie jest to jednak zwykła kartka, gdyż zawiera ona tabelę, w której jest opisane kto podpisał oryginalny dokument i w jakim działał charakterze. Innymi słowy jest to oficjalne potwierdzenie, że osoba wystawiająca dokument, do którego apostille jest załączone, miała prawo do wystawienia tego dokumentu.

Czyli jeśli zaniesiemy do MSZ np. tłumaczenie poświadczone, apostille będzie potwierdzało, że tłumacz przysięgły, który wykonał przekład, naprawdę jest tłumaczem zaprzysiężonym w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Oprócz tego, na apostille znajduje się pieczęć Ministerstwa Spraw Zagranicznych i podpis urzędnika z tegoż Ministerstwa.

Legalizacja MSZ

Legalizacja to również forma potwierdzenia, że osoba, która wystawiła dokument, który chcemy legalizować, miała prawo taki dokument wystawić.

Różni się ona jednak od apostille tym, że nie ma ona ustalonej formy. Podczas gdy apostille wydawane przez różne kraje zawsze zawiera te same elementy, w przypadku legalizacji treść poświadczenia różni się w zależności od kraju, który je wystawia.

Ważniejszą różnicą jest jednak to, że sama legalizacja nie wystarczy do tego, by dokument został zaakceptowany za granicą. Należy go dodatkowo poświadczyć w placówce konsularnej kraju, w którym będzie on składany.

Apostille czy legalizacja?

Kiedy apostille?

Konwencja haska z 1961 roku zniosła wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych wymienianych między krajami, które ją podpisały. Zamiast legalizacji dokumentu stosuje się wtedy klauzulę apostille.

Apostille może więc być stosowane tylko wtedy, gdy dokument będzie składany w kraju, który podpisał tę konwencję.

Kiedy legalizacja?

Legalizuje się dokumenty przeznaczone do obrotu w krajach, które Konwencji nie podpisały. W takiej sytuacji poświadczenie uzyskane z MSZ należy dodatkowo potwierdzić w ambasadzie danego kraju.

Tak więc legalizacja dokumentu wiąże się z bardziej złożonym procesem, ponieważ jego ważność muszą poświadczyć niejako dwa państwa, a nie tylko jedno, jak w przypadku apostille.

2022 » tłumaczenia przysięgłe cennik 

Apostille – dokumenty sądowe i notarialne

Dokumenty z sądu lub od notariusza

Dokumenty z sądu rejonowego, lub od notariusza, najpierw muszą być poświadczone w sądzie okręgowym. Chodzi o sąd okręgowy mający właściwość miejscową dla siedziby sądu rejonowego lub notariusza. Dokumenty z sądu okręgowego można od razu poświadczyć w MSZ.

Akty stanu cywilnego

Akty stanu cywilnego poświadczamy bezpośrednio w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Warto zauważyć, że w przypadku krajów Unii Europejskiej nie jest obecnie wymagane apostille na odpisach aktów stanu cywilnego.

Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne poświadcza się inaczej. Należy skierować je do NAWA, czyli Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Tam uzyskują niezbędne poświadczenia.

Tłumaczenia przysięgłe

Z tłumaczeniem przysięgłym można udać się bezpośrednio do MSZ, nie potrzeba dodatkowych poświadczeń. Tłumacze składają swoje wzory podpisów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i są one weryfikowane na miejscu.

Apostille cena

Apostille może być wymagane na tłumaczeniu, na dokumencie przeznaczonym do tłumaczenia, albo i tu i tu. Ważne, by w dwóch ostatnich przypadkach apostille zdobyć jeszcze przed rozpoczęciem tłumaczenia. W Polsce można je zdobyć z MSZ albo innych instytucji, w zależności od rodzaju dokumentu. Niekiedy, jeszcze przed zdobyciem apostille, wymagane jest dodatkowe poświadczenie z konkretnego sądu okręgowego. Ilość możliwych procedur i wymagań jest duża, dlatego wspieram Klientów w tym skomplikowanym procesie.
Zawsze zadaję pytania pozwalające określić czy będzie wymagane apostille lub legalizacja:

  • jaki dokument przeznaczony jest do tłumaczenia?
  • jaka polska instytucja dokument wydała?
  • czy na dokumencie są pieczęci, jeśli tak, to jakie?
  • w jakim kraju dokument przetłumaczony będzie okazywany?

Za zdobycie apostille / legalizacji pobieram:

  • jednorazową opłatę niezależną od ilości dokumentów w wysokości 150-250 zł netto (opłata uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju, godzin pracy organów państwowych),
  • opłatę urzędową (60 zł/ dokument). 
MIW » Home » Apostille MSZ

Mają Państwo pytania?
Zapraszam do kontaktu 22 112 16 68

Pracujemy od pon. do pt. w godzinach 9:00-18:00. Serdecznie zapraszam do kontaktu!