Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski

Zajmuję się tłumaczeniem od 2009 roku. Z początku było to tylko hobby, ale z czasem zdecydowałem się porzucić karierę w korporacji, by całkowicie oddać się rozwijaniu umiejętności przekładu. Po kilku latach nauki i praktyki przystąpiłem z powodzeniem do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Dziś, jako tłumacz przysięgły wykorzystuję w swojej pracy doświadczenia zdobyte w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Dzięki pięcioletniej pracy z komponentami instalacji przemysłowych czuję się dobrze w tekstach technicznych, zwłaszcza w tłumaczeniu instrukcji maszyn i urządzeń. Od 2019 roku studiuję informatykę, dzięki czemu poszerzam kompetencje w zakresie przekładu technicznego. Tłumaczenia o tematyce ekonomicznej są mi bliskie ze względu na dyplom magistra SGH. Z kolei studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim stanowiły podstawę mojej –stale obecnie rozwijanej – wiedzy w zakresie tłumaczeń prawniczych. Dzięki zdobytym tam umiejętnościom oraz wypracowanemu wcześniej doświadczeniu, w 2014 roku uzyskałem uprawnienia tłumacza przysięgłego oraz otrzymałem okrągłą pieczęć tłumacza z Mennicy.