Tłumaczenia przysięgłe – język angielski na język polski

Jakie tłumaczenia przysięgłe (kolokwializm) wykonywane są najczęściej? Często słyszę to pytanie, gdy rozmawiam z Klientami podczas tłumaczeń ustnych. Interesuje to również osoby przygotowujące się do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, albo rozważającym taką karierę.

Dlatego postanowiłem podzielić się swoim doświadczeniem w tej kwestii. Mam nadzieję, że pomoże to osobom niezdecydowanym i ukierunkuje przygotowania tych, którzy już wiedzą, że chcieliby wykonywać ten zawód.

Tłumaczenie na angielski

Najpierw spójrzmy na przysięgłe tłumaczenia na angielski. Jak w sumie każde inne, można podzielić je na dwie kategorie: ustne i pisemne.

Mogłoby wydawać się, że tłumaczenia ustne zawsze wykonuje się w obie strony, ale np. w przypadku tłumaczenia u notariusza praktycznie tłumaczy się prawie wyłącznie w jedną stronę. Zacznijmy więc od tłumaczeń pisemnych.

Tłumaczenia pisemne na angielski

Tłumaczenia pisemne na angielski dotyczą właściwie wyłącznie spraw, które Polacy, lub polskie firmy, chcą załatwić za granicą. W przypadku osób fizycznych najczęściej wykonuję tłumaczenia aktów urodzenia, małżeństwa, tłumaczenia świadectw, aktów notarialnych i wyroków sądowych.

Są to więc dokumenty wymagające wiedzy z zakresu administracji i prawa. By wykonywać tłumaczenia przysięgłe tychże dokumentów, potrzebna jest też dość szeroka wiedza na temat prawa i instytucji w kraju, do którego kierowany jest przekład. Nie zawsze wiem dokąd kierowany jest dokument, dlatego często muszę korzystać z form najbardziej ogólnych, oraz przypisów tłumacza, by nie wprowadzić odbiorcy przekładu w błąd.

2022 » Tłumaczenia przysięgłe język angielski 

Niezależnie od tłumaczonych dokumentów niemalże zawsze odnajduję w nich dane osobowe oraz nazwy miejscowości. Szerzej o tym, jak tłumaczyć imiona i nazwiska oraz jak tłumaczyć nazwy zagranicznych miejscowości piszę w kolejnych artykułach.

Tłumaczenia dla firm

Z kolei firmy zlecają mi tłumaczenie przysięgłe na angielski sprawozdań finansowych, umów, dokumentów sądowych, czy różnych certyfikatów i atestów. Tutaj właściwie nie ma granic wiedzy, którą należałoby posiąść, by nie dać się zaskoczyć żadnym tekstem. Znajomość prawa, finansów, czy ogólnie ekonomii, to podstawa, bez której ani rusz. Do tego należy dodać słownictwo techniczne, a nieraz znajomość całych procesów produkcyjnych.

Kiedyś z tzw. „łapanki” tłumaczyłem rozprawę, gdzie producent robotów, m.in. do zastosowań militarnych, spierał się z zamawiającym. Była to piękna mieszanka słownictwa obejmującego prawo zamówień publicznych i automatykę, okraszona dodatkowo terminologią militarną.

Gdy wyszedłem z sali rozpraw zdałem sobie sprawę, że gdyby nie moje przygotowanie ekonomiczne, techniczne i informatyczne, poległbym tam z kretesem.

Tłumaczenia poświadczone ustne na angielski

Jeśli chodzi o tłumaczenia poświadczone ustne na angielski, to, jak już wspomniałem, królują tu czynności notarialne. Wśród tych czynności prym wiodą:

  • tłumaczenia przysięgłe umów sprzedaży nieruchomości,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji do umów najmu oraz pełnomocnictwa.

Warto tu wspomnieć, że podczas tych czynności prawie zawsze pojawiają się stałe pytania od Klientów. Wszelkie wątpliwości wyjaśnia oczywiście notariusz, ale warto wiedzieć pewne rzeczy, by móc wytłumaczyć trudniejsze zagadnienia prostszym językiem. Poza tym Klienci często pytają: Czy to standardowa procedura? Często tłumaczy Pan takie dokumenty?

Dotyczy to szczególnie oświadczeń o poddaniu się egzekucji. W takiej sytuacji zapewniam, że tłumaczę taki dokument średnio raz na tydzień i że wynajmujący może wykorzystać go tylko w sytuacji, gdy najemca nie opuszcza lokalu po wygaśnięciu umowy. Zwykle załatwia to sprawę. By zgłębić temat zapraszam do przeczytania kolejnego artykułu: „Tłumaczenie ustne cena za godzinę„, w którym podpowiadam:

  • Podczas jakich czynności wymagana jest obecność tłumacza?
  • Jaki jest orientacyjny czas trwania danej czynności i jaka jego cena?
  • Dlaczego cena tłumaczenia ustnego zależy od czasu dyspozycyjności tłumacza?

Mój cennik: tłumacz przysięgły cennik – pod tym linkiem. Ostatnio natomiast na tłumaczeniu ustnym byłem tutaj.

Tłumaczenia w USC

Osobną kategorią będą tłumaczenia w urzędzie stanu cywilnego. Tutaj najczęstszą czynnością będzie złożenie dokumentów do ślubu, sam ślub i rejestracja dziecka. Zazwyczaj są to przyjemne czynności, które nie trwają dłużej niż godzinę. Ze ślubami wiąże się pewna doza stresu, bo w końcu to wydarzenie publiczne.

Niekiedy Klienci dziwią się językowi, którego używa tłumacz podczas ślubu w USC. Są to formalne sformułowania, które w uszach obcokrajowców nieraz brzmią pompatycznie. Warto uprzedzić Klientów, że takich właśnie słów używa Kierownik USC, więc wykonane przeze mnie tłumaczenie przysięgłe musi być wierne.

Tłumaczenia przysięgłe z angielskiego

Gdy zastanawiam się jakie tłumaczenia z angielskiego wykonuję najczęściej, to na dobrą sprawę muszę stwierdzić, że są to głównie tłumaczenia pisemne. Nie wspominam tutaj o czynnościach wykonywanych na zlecenie organów państwowych, gdyż właściwie wymagałoby to osobnego artykułu. Tak więc pomijając przekłady wykonywane dla sądów i Policji, ustne tłumaczenia przysięgłe na polski zdarzają się bardzo rzadko.

Z kolei jeśli chodzi o tematy tłumaczeń pisemnych na angielski nie różnią się wiele od tych, wykonywanych na polski. Wyjątkiem będzie tutaj tłumaczenie dokumentów samochodowych z UK, czy USA. Takie tłumaczenia z angielskiego są dość popularne, a polski dowód rejestracyjny przekładałem na angielski jak do tej pory może dwa razy.

Tłumaczenia przysięgłe– język angielski

Zdaję sobie sprawę, że temat nie został wyczerpany. Tłumaczenia przysięgłe, podobnie jak język angielski, a właściwie praktyka wykonywania przekładów w obrębie tego języka, kryją jeszcze wiele ciekawostek, które będę sukcesywnie opisywał na tym blogu.

Tłumacze w UK i Australii

Na koniec tylko dodam, że instytucja tłumacza przysięgłego w Polsce jest ściśle uregulowana. W Polsce zdajemy państwowy egzamin, składamy przysięgłe przed Ministrem Sprawiedliwości, dlatego też dokumenty tłumaczone w Polsce respektowane są niemal na całym świecie.

Zupełnie inaczej jest w UK czy w Australii. Stąd też proszę mieć na uwadze, że w Polsce akceptowane są jedynie dokumenty tłumaczone przez tłumacza przysięgłego zaprzysiężonego w Polsce. By dowiedzieć się, dlaczego zapraszam do zapoznania się z artykułami: Tłumacz przysięgły w UK i Tłumacze w Australii.

Pozdrawiam gorąco!

Maciej Wróblewski – tłumacz przysięgły języka angielskiego – MIW Marszałkowska