Umowa o podział spadku – umowa przedwstępna

Podział spadku

2022.10.06

Za mną bardzo ciekawe tłumaczenie poświadczone. Jego przedmiotem była umowa o podział spadku. Nie była to jednak standardowa umowa – była to umowa przedwstępna. Brzmi interesująco? Zdecydowanie warto zapoznać się z całą historią, ponieważ była to najbardziej wyjątkowa umowa o podział spadku, z jaką kiedykolwiek miałem do czynienia.

Dziedziczenie ustawowe

Żeby można było dobrze zinterpretować umowę o podział spadku, najpierw pokrótce opiszę dziedziczenie ustawowe w Polsce. Do pewnego stopnia miało ono zastosowanie w sytuacji mojego klienta. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce w momencie, kiedy osoba zmarła nie pozostawiła testamentu. Prawo dokładnie określa, kto w takiej sytuacji dziedziczy i w jakiej części. W przypadku mojego klienta, któremu zmarła żona, dziedziczył on (połowę) oraz dwaj synowie żony z pierwszego małżeństwa (po ćwierć majątku).

Prawo do spadku

Warto też wspomnieć, że prawo do spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego należy potwierdzić. Można to zrobić dwojako. Pierwszy sposób to sąd i wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Drugi, zdecydowanie częstszy, to akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany u notariusza. Druga opcja ma zastosowanie w sytuacjach mało skomplikowanych. I tu właśnie odegrałem swoją rolę jako tłumacz przysięgły języka angielskiego. Wykonywałem kolokwialnie nazywane przez klientów tłumaczenie notarialne.

Podział spadku

Po ustaleniu kto i w jakiej części dziedziczy, konieczny jest podział spadku, czyli doprecyzowanie, jak te teoretyczne zasady dziedziczenia przekładają się na faktyczny majątek po zmarłym. Jeśli wśród spadkobierców panuje zgoda, podział spadku może być dokonany na mocy umowy– tzw. umowa o podział spadku.

Dziedziczenie nieruchomości a umowa o podział spadku

Jeśli częścią spadku jest nieruchomość, a więc zachodzi dziedziczenie nieruchomości, taka umowa musi mieć formę aktu notarialnego. Tak było i w tym przypadku. Co ciekawe, w sprawie mojego klienta chodziło wyłącznie o dziedziczenie nieruchomości, a konkretnie – mieszkania. Mój klient i jego żona mieszkali bowiem w Danii i całość majątku pozostała tam. Regulacją jej dziedziczenia zajmował się sąd duński. W Polsce posiadali tylko mieszkanie, którego dziedziczeniem zajmuje się już sąd polski.

Zrzeczenie się spadku

Mój klient, wdowiec po zmarłej, oraz jej synowie wcześniej ustalili już, że synowie zgodzą się na zrzeczenie się spadku w zamian za daną kwotę pieniędzy. Sąd duński uznał tę decyzję. Sąd polski nadal prowadzi jednak postępowanie i nie wiadomo, czy podtrzyma decyzję sądu duńskiego również w kwestii mieszkania małżeństwa w Polsce.

Prawo duńskie

Co ciekawe, polski sąd w tej sytuacji musi przeanalizować prawo duńskie i zadecydować zgodnie z nim. Nie oznacza to jednak, że zadecyduje tak, jak sąd w Danii. Mój klient i synowie jego zmarłej żony postanowili więc zabezpieczyć taki podział spadku, na jakim im zależy, na wypadek niekorzystnej dla nich decyzji sądu. Tu dochodzimy właśnie do czynności, podczas której wykonywałem tłumaczenie ustne.

Klient i synowie zmarłej zdecydowali się zawrzeć umowę przedwstępną podziału spadku. Jeśli sąd zadecyduje, że synom należy się po jednej ósmej mieszkania po matce, zawrą oni z moim klientem umowę przyrzeczoną. Przekażą oni własność swojej części nieruchomości za uzgodnioną wcześniej kwotę. Mimo niekorzystnej decyzji sądu, dojdą więc do takiej sytuacji, na jaką się umówili. Mój klient uzyska całość mieszkania, a synowie zmarłej wynagrodzenie za zaspokojenie roszczeń co do należnym ich części mieszkania.

Umowa o podział spadku – podsumowanie

Podsumowując, był to niezwykle ciekawy przypadek. Sama umowa o podział spadku miała niestandardową treść, jednak jeszcze bardziej niezwykła była cała sytuacja ją otaczająca. Lubię takie tłumaczenia, ponieważ dzięki nim mogę dowiedzieć się czegoś nowego, mimo tylu lat pracy jako tłumacz przysięgły języka angielskiego.

2024 » umowa o podział spadku
  • Miejsce: Peterka & Partners sp.k. Kancelaria prawnicza, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, Warszawa centrum
  • Tłumacz: Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski
  • Obywatel: Danii
  • Języki urzędowe Klienta: duński
  • Czynność: tłumaczenie umów na angielski – umowa przedwstępna – umowa o podział spadku
  • Planowany czas tłumaczenia: 2h
  • Czas tłumaczenia: 2h
  • Cena: za 2 godzinę
author avatar
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski Sworn Translator of English
Zajmuję się tłumaczeniem od 2009 roku. Dziś, jako tłumacz przysięgły języka angielskiego od 2014 roku, wykorzystuję w pracy swoje doświadczenia zawodowe i wiedzę zdobytą na trzech różnych uczelniach.