Tłumaczenie ustne cena za godzinę

Tłumaczenie ustne cena za godzinę? Czyli ile może trwać dana czynność wymagająca obecności tłumacza przysięgłego języka angielskiego? I ile kosztuje obecność tłumacza przysięgłego u notariusza w Warszawie centrum?

 • Cena za godzinę tłumaczenia ustnego – 400 zł netto
 • Cena za 2 godziny tłumaczenia u notariusza – 600 zł netto
 • Cena za 4 godziny tłumaczenia w centrum – 1.100 zł netto

Cena za godzinę tłumaczenia

1 godzina tłumaczenia ustnego – cena 400 zł netto (Warszawa)

Tłumaczenie poświadczone (potocznie zwane „przysięgłym”) zwykle może kojarzyć się z tłumaczeniem pisemnym, na którym tłumacz przystawia swoją pieczęć i umieszcza podpis. Oczywiście, jest to dobre skojarzenie, jednak tłumacz przysięgły przekłada nie tylko dokumenty w formie pisemnej. Wykonuje on również tłumaczenia ustne. Jest to wyraźnie zaznaczone w punkcie 3 Artykułu 13 Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Dodatkowo, ta sama ustawa precyzuje, że kandydat aspirujący do bycia tłumaczem przysięgłym musi udowodnić, że obok umiejętności wykonywania tłumaczeń pisemnych, posiada wysoko rozwinięte umiejętności wykonywania tłumaczenia ustnego. Są one bowiem sprawdzane podczas drugiego etapu egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Jaka jest cena: tłumaczenie ustne cena za godzinę tłumaczenia?

1 godzina tłumaczenia ustnego wykonanego przez tłumacza przysięgłego w Warszawie Centrum to 400 zł netto. Proszę mieć na uwadze, że tłumacz przysięgły jest w stanie przetłumaczyć maksymalnie 10 stron fizycznych aktu notarialnego w jedną godzinę tłumaczenia.

2024 » Tłumaczenie ustne cena za godzinę

Cena za 2 godziny tłumaczenia

2h tłumaczenia ustnego – cena 600 zł (Warszawa)

W dalszej części artykułu opowiem więcej o szczegółach dotyczących czasu pracy tłumacza i płacy za wykonanie tłumaczenia ustnego „przysięgłego”. Odpowiem na następujące pytania:

 1. Podczas jakich czynności tłumaczenie ustne wykonane przez tłumacza przysięgłego jest wymagane?
 2. Jaki jest orientacyjny czas trwania poszczególnych czynności notarialnych?
 3. Dlaczego cena tłumaczenia uzależniona jest on od czasu trwania danej czynności, czyli dyspozycyjności tłumacza, a nie od czasu, w którym tłumacz faktycznie tłumaczył?
 4. Jaka jest cena dyspozycyjności tłumacza przysięgłego podczas czynności trwającej do 1 godziny oraz dłuższych?

Kiedy zamówić usługę tłumacza przysięgłego?

Podczas jakich czynności tłumaczenie ustne wykonane przez tłumacza przysięgłego jest wymagane?

Mówiąc w skrócie, tłumaczenie ustne poświadczone potrzebne jest zawsze, gdy obcokrajowiec nieznający języka polskiego bierze udział w jakichkolwiek czynnościach urzędowych. Może to być rozprawa sądowa, przesłuchanie policyjne, ale także ślub cywilny, zakup nieruchomości, udzielenie pełnomocnictwa, czy np. spór w sądzie arbitrażowym.

Nie będę opisywać dwóch pierwszych przykładów, ponieważ tutaj za powołanie tłumacza przysięgłego odpowiadają organy dokonujące czynności, tj. sąd, prokuratura czy Policja. Powołania takie, jako jedyne, podlegają Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości (…) w spawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

Oznacza to tyle, że cena za 1 godzinę tłumaczenia ustnego ustalona jest odgórnie oraz, że nie mamy wpływu na wybór konkretnego tłumacza przysięgłego. Nie jesteśmy też w stanie oszacować ceny za całość tłumaczenia, ponieważ nie wiemy, ile dana czynność będzie trwała.

Czynności urzędowe

Czynności urzędowe: rozprawa sądowa, przesłuchanie policyjne – tłumacza powołują urzędnicy, nie Ty

Kolejne przykłady interesują moich Klientów dużo bardziej, ponieważ to w takich przypadkach tłumacza muszą zorganizować i opłacić osobiście. Klienci najczęściej potrzebują zarezerwować czas tłumacza przysięgłego do notariusza bądź Urzędu Stanu Cywilnego, tylko dlatego, że w danej czynności ma wziąć udział obcokrajowiec nieposługujący się płynnie naszym językiem ojczystym.

Dlatego też przybliżę czynności, podczas których wymagane jest ustne tłumaczenie poświadczone, a także określę przybliżony czas ich trwania. Najpierw jednak przypomnijmy sobie, dlaczego czas trwania tłumaczenia ustnego jest tak ważny.

Zamów tłumacza, gdy planujesz: ślub cywilny, zakup nieruchomości, udzielenie pełnomocnictwa, każdą wizytę u notariusza, wizytę w USC

Blok a tłumaczenie ustne poświadczone

Jaki jest orientacyjny czas trwania poszczególnych czynności notarialnych?

Szacowany czas trwania ustnego tłumaczenia poświadczonego jest bardzo ważny zarówno dla klientów, jak i tłumaczy. Dzieje się tak ze względu na to, że jednostką rozliczeniową tłumaczenia ustnego jest blok tłumaczeniowy.

Tłumacze przysięgli bardzo często rozliczają się w blokach godzinnych (czyli 1h to 1 blok) -choć oczywiście od tej ogólnej tendencji są wyjątki. Jest to jednak najkrótszy możliwy okres, na jaki można zarezerwować czas tłumacza, nawet gdy czynność trwa 20 minut. Warto jednak pamiętać, że jeśli zakładany czas naszego tłumaczenia jest dłuższy niż jedna godzina, warto od razu umówić się na blok dwugodzinny. Dlaczego?

Jasnym jest, że jeśli tłumaczenie przedłuży się ponad godzinę, tłumacz policzy nas za kolejny pełny blok. Umówienie się od razu na blok dwugodzinny może okazać się bardziej korzystne cenowo niż sytuacja, w której umówimy się na godzinę, tłumaczenie przedłuży się, a my będziemy musieli dopłacać za dodatkowy czas.

Czynność trwająca tylko 20 minut = 1h pracy tłumacza, czyli 400 zł

Tłumaczenie ustne cena za godzinę – przedłużenie czasu pracy tłumacza

Innym ważnym czynnikiem przemawiającym za dokładnym planowaniem i zarezerwowaniem czasu tłumacza jest fakt, że tłumacze mają bardzo napięty grafik. Dlatego ciężko czasami wyliczyć: tłumaczenie ustne cena za godzinę. Niejednokrotnie zdarzyła mi się sytuacja, w której kończąc jednogodzinne tłumaczenie na ulicy Marszałkowskiej miałem niecałe 30 minut, by być „za 10 dwunasta” na kolejnej umówionej czynności w kancelarii oddalonej o 20 minut.

Przedłużenie czasu pracy tłumacza nie zawsze jest możliwe i w niesprzyjających warunkach na dokończenie czynności notarialnych należy umówić się ponownie zarówno z notariuszem, jak i tłumaczem.

Zamów czas tłumacza z lekkim zapasem, żeby nie wyszedł w środku tłumaczenia

Oszacowania czasu tłumaczenia ustnego

Oszacowanie czasu tłumaczenia ustnego nie jest trudne pod warunkiem, że najpóźniej w przeddzień tłumaczenia zadzwonimy do kancelarii notarialnej oraz upewnimy się, ile stron fizycznych ma przygotowany przez notariusza akt.

Wystarczy wiedzieć, ile czasu potrzebowalibyśmy na przeczytanie na głos ze zrozumieniem aktu mającego 1 stronę fizyczną, 10 stron, czy 17 stron fizycznych. Czas potrzebny dla tłumacza będzie identyczny, zakładając, że :

 • tłumacz otrzyma wzór aktu na e-maila w przeddzień tłumaczenia;
 • tłumacz jest profesjonalistą i posiada umiejętność jednoczesnego śledzenia wzrokiem tekstu w języku polskim przy jednoczesnym wymawianiu go głośno w języku angielskim (tzw. tłumaczenie avista),

Przeczytaj akt notarialny na głos – tyle czasu będzie trwało samo tłumaczenie

Do dalszego oszacowania czasu zajętości tłumacza należy wliczyć ewentualny czas na zadawanie pytań w przypadku, gdyby obcokrajowiec takie posiadał. Należy pamiętać, że tłumacz swoim podpisem poświadcza swoją obecność podpisując się na akcie notarialnym, dlatego też wszelkie inne, nieprzewidziane okoliczności, które przełożą moment podpisania aktu należy wliczyć do czasu pracy tłumacza.

Nie zapomnij dodać czasu na pytania – tłumacz musi zostać do końca i podpisać akt

Wiemy już, jak oszacować czas pracy tłumacza i dlaczego jest to takie istotne. Warto teraz dowiedzieć się, jakie dokładnie czynności wymagają obecności tłumacza przysięgłego i jaki jest szacowany czas trwania każdej z nich.

Jeśli nie masz pytań co do treści aktu i ma on do 7 stron fizycznych – zamów tłumacza na 1h – cena 400 zł

Tłumaczenie u notariusza – ile godzin?

Obok ślubów cywilnych najwięcej czynności, podczas których tłumacz przysięgły zamawiany jest bezpośrednio przez Klienta, odbywa się u notariusza. Jak już wiemy, jeśli w czynności takiej ma wziąć udział obcokrajowiec, obecność tłumacza przysięgłego jest niezbędna.

Warto pamiętać, że tłumacz przysięgły języka angielskiego może być obecny podczas odczytania aktu notarialnego dla Niemca, Hiszpana, Portugalczyka, Chińczyka i innego obywatela świata pod warunkiem, że ta osoba płynnie posługuje się językiem angielskim. Jest to ekonomiczna wersja wyboru tłumacza, ponieważ cena za jedną godzinę pracy tłumacza przysięgłego języka angielskiego jest niższa niż tłumacza każdego innego języka. 

Zadaniem tłumacza przysięgłego jest przetłumaczenie obcokrajowcowi, na język dla niego zrozumiały, treści aktu, którą notariusz odczytuje obecnym,  a następnie złożenie swojego podpisu w celu poświadczenia tłumaczenia. Jakie to mogą być czynności? (przez niektórych moich klientów zwane: tłumaczenie notarialne).

Założenie spółek, podpisanie umowy spółki

Bardzo często otrzymuję zapytania o tłumaczenie u notariusza podczas udzielania pełnomocnictwa. Taka czynność zwykle trwa zdecydowanie krócej niż godzinę – w tym przypadku blok godzinny będzie w zupełności wystarczający.

Podobnie ma się sprawa z różnymi czynnościami, które dotyczą spółekzałożenie spółki, podpisanie umowy spółki bądź zmiana jej treści, itp. Takie czynności również trwają około godziny i nie wymagają wyboru bloku dwugodzinnego.  Poniżej przedstawiam zestawienie najczęściej tłumaczonych czynności notarialnych.

Zestawienie najczęściej tłumaczonych czynności notarialnych

Chciałbym przypomnieć, że w każdym przypadku przebieg czynności zależy od urzędnika lub notariusza, jak również od osoby dokonującej czynności. Jeśli podczas podpisywania aktu notarialnego pojawia się dużo pytań, czas takiej czynności ulega wydłużeniu.

Podobnie w sytuacji, gdy np. treść aktu notarialnego jest dłuższa niż zwykle. Poniżej przedstawione czasy stanowią tylko orientacyjne ramy, nie należy ich interpretować jako zobowiązanie ze strony któregoś z tłumaczy.

Czynności trwające zwykle do 1h:

 1. udzielenie pełnomocnictwa (tłumaczenie pełnomocnictwa),
 2. podpisanie umowy spółki (tłumaczenie umowy na angielski)
 3. podpisanie umowy przeniesienia udziałów,
 4. złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 5. sporządzenie testamentu,
 6. podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej.

Czynności trwające zwykle powyżej 1 h:

 1. podpisanie umowy deweloperskiej
 2. podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości

Tłumaczenie ustne poświadczone w USC

Tłumacz przysięgły równie często, co do kancelarii notarialnej, udaje się do USC, aby wykonać tłumaczenie ustne. W jakim celu? Tłumaczenie ustne poświadczone w USC to często tłumaczenia związane z zawarciem ślubu cywilnego z obcokrajowcem. Taka czynność wymaga dwóch spotkań, w trakcie których obecny będzie tłumacz przysięgły języka angielskiego.

Pierwsze spotkanie jest nieco dłuższe. Dotyczy złożenia dokumentów oraz zapewnień niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Podczas tego spotkania przyszli małżonkowie podpisują protokół z przyjęcia zapewnień oraz oświadczenia o nazwiskach, jakie będą nosić po ślubie oni oraz ich dzieci.

Oczywiście, aby taki dokument móc podpisać i aby był on ważny, obcokrajowiec musi w pełni rozumieć jego treść – stąd konieczność, by tłumacz przysięgły ją przełożył oraz potwierdził dokonanie przekładu podpisem. Spotkanie to, choć określone wcześniej jako nieco dłuższe, zazwyczaj trwa około 40 minut, a więc blok godzinny jest wystarczający.

Drugie spotkanie to już sama ceremonia zawarcia ślubu. Wydawałoby się, że tutaj blok powinien być krótszy – przecież sam ślub cywilny to zwykle 15-20 minut. Nic bardziej mylnego – po pierwsze, najmniejszy blok, za jaki tłumacz przysięgły zwykle się rozlicza, to godzina. Po drugie – tłumacz musi stawić się około kwadrans przed ceremonią, aby dopełnić wszystkich niezbędnych formalności z Kierownikiem USC ze swojej strony oraz dokonać ich tłumaczenia dla obcokrajowca.

Tłumaczenie ślubu w USC

Choć ślub jest zdecydowanie najczęstszym zadaniem tłumacza przysięgłego w Urzędzie Stanu Cywilnego, są też inne czynności, do których ten jest niezbędny. Ich przykładem może być uznanie ojcostwa. 

Zarówno uznanie dziecka narodzonego, jak i nienarodzonego – przez cudzoziemca. W tym przypadku tłumacz przysięgły ustnie przekłada pytania i informacje od Kierownika USC. Celem rozmowy jest weryfikacja, czy obcokrajowiec rzeczywiście jest biologicznym ojcem dziecka oraz pouczenie o prawach i obowiązkach wynikających z ojcostwa.

Następnie Kierownik wyjaśnia prawa i obowiązki, jakie zaistnieją z chwilą uznania ojcostwa. Następnie tłumacz, wraz z Kierownikiem oraz rodzicami dziecka, podpisuje protokół. Ta czynność również zwykle kończy się w około 30-40 minut, a więc wystarczy dla niej blok godzinny.

Zestawienie najczęściej tłumaczonych czynności urzędowych

Jak wspomniałem wcześniej, czas trwania czynności często zależy od jej sprawnej organizacji przez urzędnika. Podobnie udzielanie dodatkowych wyjaśnień ma wpływ na wydłużenie czynności. W każdym przypadku czas liczony przez tłumacza jest czasem jego dostępności, nawet jeśli rozpoczęcie czynności opóźnia się z przyczyn niezależnych od Klienta.

Czynności trwające zwykle do 1h:

 1. złożenie dokumentów do ślubu w USC,
 2. ślub w USC,
 3. uznanie ojcostwa,
 4. rejestracja dziecka,
 5. rozmowa w Urzędzie ds. Cudzoziemców.

Czynności trwające zwykle powyżej 1 h:

 1. rozprawa w sądzie arbitrażowym – tłumaczenie w sądzie
 2. przesłuchanie w Krajowej Izbie Odwoławczej.

Podsumowując kwestię tłumaczeń ustnych poświadczonych, warto pamiętać o kilku ważnych sprawach.

 • Po pierwsze, takie tłumaczenie potrzebne jest w sądach powszechnych lub prokuraturze.  Wtedy organizują je te właśnie organy. Niezbędne jest również podczas czynności notarialnych, albo wykonywanych w urzędach.
  • Wówczas zapewnienie obecności tłumacza przysięgłego leży po stronie obcokrajowca lub osoby dokonującej tego w jego imieniu.
 • Po drugie, aby zamówić usługę tłumaczenia, dobrze jest wiedzieć, ile trwają poszczególne czynności. Tłumacze rozliczają się bowiem na bloki, często jednogodzinne.
  • Dla większości czynności jest to wystarczające – udzielenie pełnomocnictwa, założenie spółki czy złożenie dokumentów do ślubu cywilnego zwykle nie potrwa dłużej. Jednak będą też sytuacje, w których blok dwugodzinny będzie niezbędny – np. czynność zakupu nieruchomości.
 • Warto również pamiętać, że godzina to absolutne minimum.  Jeśli prognozujemy, że nasza czynność potrwa kwadrans, z tłumaczem musimy się umówić na godzinę. W każdym przypadku czas tłumaczenia nie zależy wyłącznie od tłumacza.
  • Największy wpływ ma sprawna organizacja czasu ze strony notariusza lub urzędnika. Nie bez znaczenia jest również kwestia zadawania dodatkowych pytań przez uczestników czynności.

Tłumaczenia ekspresowe

Oczywiście wszystkie przedstawione propozycje cenowe tyczą się w przypadku zamówienia czasu tłumacza przysięgłego z odpowiednim, kilkudniowym wyprzedzeniem. Tłumaczenia ekspresowe rządzą się swoimi prawami- zarówno w przypadku tłumaczeń ustnych, jak pisemnych. Jeśli chodzi o ekspresowe tłumaczenie ustne, cena za godzinę jest wyższa.

W przypadku zamówienia tłumaczenia ekspresowego należy liczyć się z podniesieniem ceny o 50%, a nawet 100%. Wszystko uzależnione jest od tego, jak dużo tłumaczeń mam zamówiony na dany dzień. Zapraszam do mojego biura MIW Marszałkowska – tłumacz przysięgły Warszawa centrum – Maciej Wróblewski.

Pozdrawiam gorąco!

Maciej Wróblewski – tłumacz przysięgły języka angielskiego – MIW Marszałkowska

author avatar
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski Sworn Translator of English
Zajmuję się tłumaczeniem od 2009 roku. Dziś, jako tłumacz przysięgły języka angielskiego od 2014 roku, wykorzystuję w pracy swoje doświadczenia zawodowe i wiedzę zdobytą na trzech różnych uczelniach.