Tłumaczenia tekstów prawniczych – tłumaczenie prawnicze

Tłumaczenia tekstów prawniczych, jako tłumacz przysięgły języka angielskiego, wykonuję na co dzień. Głównie są to pisemne tłumaczenia różnego rodzaju aktów notarialnych. Co najmniej raz w tygodniu wykonuje również ustne tłumaczenia tekstów prawniczych.

Do jakich celów tłumaczenia tekstów prawniczych?

Typowe tłumaczenia tekstów prawniczych wymagane są głównie do celów sądowych, urzędowych. Ale również innych, w których wymagana jest pieczęć tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Prześlij teksty prawnicze do wyceny

Przykładowe rodzaje tłumaczenia tekstów prawniczych

Akty prawne

 • Ustawy
 • Rozporządzenia
 • Dyrektywy
 • Orzeczenia

Dokumenty sądowe

 • Wyroki sądowe
 • Postanowienia
 • Zaświadczenia sądowe
 • Apelacje
 • Świadectwa procesowe
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (Zaświadczenie o niekaralności)

Dokumenty stanu cywilnego

 • Akty urodzenia
 • Akty małżeństwa
 • Akty zgonu
 • Akty rozwodu

Dokumenty korporacyjne

 • Umowy spółek
 • KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
2024 » Tłumaczenie prawnicze tłumaczenia tekstów prawniczych u notariusza

Prócz tłumaczeń pisemnych wykonuję również ustne tłumaczenia tekstów prawniczych. Poniżej kilka ostatnich realizacji. Zapraszam do kontaktu.

Maciej Wróblewski – tłumacz przysięgły języka angielskiego


Tłumaczenia prawnicze – akt założenia fundacji

2022.03.21

Dziś miałem okazję wykonać kolejną czynność z kategorii „tłumaczenia prawnicze”. Mam przez to na myśli tłumaczenie u notariusza- kolokwialnie: tłumaczenie notarialne. Jego przedmiotem był akt założenia fundacji (inaczej akt założycielski lub akt fundacyjny). Akt sam w sobie był dość krótki. Obejmował tylko pięć stron. Całe tłumaczenie prawnicze zakończyło się więc w mniej niż godzinę.

Wojna w Ukrainie – tłumaczenie aktu notarialnego

To tłumaczenie aktu notarialnego to kolejna czynność bezpośrednio wiążąca się z obecną sytuacją geopolityczną, czyli z wojną w Ukrainie. Akt zakładał bowiem założenie fundacji, której celami statutowymi są wsparcie prawne dla uchodźców wojennych, a także pomoc w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb.

Co ciekawe, fundatorem (czyli zakładającym fundację) w tym przypadku była… inna fundacja. Dokładniej mówiąc, norweska organizacja pozarządowa zajmująca się właśnie pomocą uchodźcom.

Tłumaczenie tekstów prawnych

Moja praca dla wspomnianej organizacji obejmowała nie tylko ustne tłumaczenie prawnicze, ale również tłumaczenie tekstów prawnych. Zgodnie z polskim prawem, aby założyć fundację, należy opracować jej statut.

Ten statut wymagał więc tłumaczenia na polski, podobnie jak pełnomocnictwo dla osoby podpisującej akt w imieniu organizacji zakładającej. Potrzebny był również przetłumaczony wyciąg z norweskiego rejestru sądowego (odpowiednika naszego KRS).

Wspomniane pisemne tłumaczenie tekstów prawnych również było moim zadaniem. Było to tłumaczenie ekspresowe – terminologia: angielski prawniczy. Ustne tłumaczenie prawnicze zaczynałem o 12:30. Cały poranek zajęło mi więc pisemne przełożenie wymienionych dokumentów tak, aby akt założenia fundacji w ogóle mógł być podpisany. Czasu jednak wystarczyło i czynność odbyła się zgodnie z planem.

Przysięgłe tłumaczenie na angielski

Jak pokazuje to zlecenie, ja i mój zespół jesteśmy w stanie zająć się wszystkimi czynnościami, przy których wymagane jest przysięgłe tłumaczenie na angielski. Niezależnie od tego, czy jest to tłumaczenie ustne, czy tłumaczenie pisemne, służymy pomocą. Nawet wtedy, kiedy przekładu potrzeba „na już”.

Każdy, komu potrzebne jest tłumaczenie prawnicze, może zgłosić się do mnie lub moich asystentów. To gwarancja szybkiego i skutecznego załatwienia sprawy. E-mail: [email protected]

2024 » Tłumaczenia prawnicze Warszawa centrum
 • Miejsce: Kancelaria Notarialna Anna Majchrzak, ul. Nowowiejska 6, Warszawa centrum
 • Tłumaczenia przysięgłe na angielski: tłumacz – Maciej Wróblewski
 • Obywatel: Wielkiej Brytanii
 • Języki urzędowe Klienta: angielski
 • Czynność: tłumaczenie aktu fundacyjnego
 • Planowany czas tłumaczenia: 1h (tłumaczenie 4 stron fizycznych aktu)
 • Czas tłumaczenia: 1h
 • Cena: cena za tłumaczenie 1h (więcej: cena za godzinę tłumaczenia)

Tłumaczenie prawnicze u notariusza

2022.03.04

Dziś miałem okazję wykonać tłumaczenie prawnicze u notariusza (z serii: tłumaczenia tekstów prawniczych). Chodziło o tłumaczenie umów na angielski, a konkretnie umowy spółki. Była to umowa skonstruowana w prosty sposób, dość standardowa. I – w przeciwieństwie do tej opisanej we wpisie poniżej – niedługa.

Sama czynność była więc stosunkowo krótka i niewymagająca pod względem tłumaczeniowym. Jednak nawet wtedy, gdy trafia mi się stosunkowo proste tłumaczenie prawnicze u notariusza, staram się pamiętać, że zawsze mogę napotkać na różne niespodzianki.

Tłumaczenie tekstów prawniczych na angielski

Tłumaczenie tekstów prawniczych na angielski jest o tyle trudną czynnością, że prawo dla każdego państwa jest inne. Co dokładnie mam na myśli? Podam przykład. Wyobraźmy sobie, że wykonujemy tłumaczenie ustne medyczne. Tłumaczymy rozmowę między lekarzem a pacjentem. Anatomia, objawy, choroby na całym świecie są takie same. Wystarczy znać odpowiednie terminy i można wykonywać tłumaczenie jeden do jednego.

Inaczej jest z tekstami prawniczymi

Tłumaczenie tekstów prawniczych na angielski tak nie wygląda. Umowa spółki w języku polskim w niczym nie przypomina umowy w języku angielskim. Zresztą, różnią się przecież same spółki. Nie mogę więc wykonywać przekładu jeden do jednego. Dla mojego klienta nie miałoby to sensu. Muszę znać dobrze prawo polskie i prawo np. brytyjskie. Umożliwia mi to dokładne wytłumaczenie klientowi koncepcji z prawa polskiego i przyrównanie jej do podobnej koncepcji w prawie kraju, z którego ten klient pochodzi.

„From time to time” w umowie

Warto również pamiętać, że w przypadku tłumaczeń tekstów prawniczych na angielski, wyzwaniem może być nie tylko strona merytoryczna, ale i językowa. Angielski język prawniczy mocno różni się od potocznej angielszczyzny. Niektóre zwroty wydają się co najmniej nienaturalne, jeśli nie błędne. Są też takie, które w dziedzinie prawa mają zupełnie inne znaczenie niż zwykle. Przykład? „From time to time” może znaczyć „od czasu do czasu”, zaś w umowach, w języku prawniczym to „każdorazowo”. Skomplikowane, prawda?

Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego

Wróćmy jednak do mojego dzisiejszego tłumaczenia i na jego przykładzie wyjaśnijmy sobie, jak wygląda podpisanie aktu notarialnego. Mam tu na myśli samo składanie podpisów. Co ciekawe, zależy to od notariusza. Niektórzy wymagają parafowania każdej strony. Innym wystarczy parafka na co drugiej stronie, czyli de facto na każdej kartce. Notariusze zgadzają się jednak w kwestii podpisów końcowych, o czym dziś przypomniano moim klientom. Podpis ten musi bowiem zawierać pełne imię i nazwisko.

Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego

Rozmawiając o umowie spółki, warto wspomnieć o takim dokumencie, jakim jest oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego. Jest to tzw. oświadczenie PEP (od  Politically Exposed Person). W Polsce reguluje je Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML – Anti-Money Laundering). Definiuje ona zarówno to, kto jest PEP, jak i to, kto ma obowiązek to sprawdzić.

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko

Zgodnie z ustawą, osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne to m.in. szefowie państw, rządów, ministrowie, członkowie parlamentu czy zarządzający partiami. Definicja jest jednak dużo szersza. Są to również członkowie sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych czy ambasadorowie, co jednak nie jest zaskakujące. Bardziej zdziwić mogą kolejne punkty. Są to np. członkowie organów zarządczych lub nadzorczych spółek państwowych lub z udziałem Skarbu Państwa, ich rodziny i współpracownicy.

Założenie spółki z o.o. – tłumaczenie notarialne

Dlaczego jednak mówię o takim oświadczeniu? Ponieważ założenie spółki z o.o., o którym traktowało moje dzisiejsze tłumaczenie, może się z takim oświadczeniem wiązać. Ustawa reguluje bowiem, że instytucją zobowiązaną do wymagania oświadczenia PEP jest, w konkretnych przypadkach, notariusz. Jednym z tych przypadków jest wniesienie wkładów do spółki, co nierozerwalnie wiąże się z jej założeniem. Taki akt, jak tłumaczyłem dziś, wymaga tłumaczenia notarialnego i może więc wymagać wspomnianego oświadczenia.

2024 » Tłumaczenie prawnicze tłumaczenie tekstów prawnych u notariusza
 • Miejsce: Kancelaria Notarialna Edyta Niemirska Agata Redlicka-Skupińska Notariusze s.c., Wilcza 33, Warszawa centrum
 • Tłumaczenia przysięgłe na angielski: tłumacz – Maciej Wróblewski
 • Obywatel: Pakistanu
 • Języki urzędowe Klienta: urdu, angielski
 • Czynność: tłumaczenie aktu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Planowany czas tłumaczenia: 2h
 • Czas tłumaczenia: 2h
 • Cena: cena za tłumaczenie 2h

Tłumaczenie prawnicze w kancelarii notarialnej

2022.01.25

Dzisiejsze tłumaczenie prawnicze w kancelarii notarialnej było wyzwaniem pod względem wytrzymałościowym. Wiedziałem, że u notariusza będzie na mnie czekać umowa deweloperska. Taki dokument obejmuje zazwyczaj ponad 30 stron A4.

Tym razem jednak okazało się to być 40 stronic sformatowanych z węższymi niż zazwyczaj marginesami. Mój asystent uświadomił Klienta, że takiego dokumentu nie da się przełożyć w całości w ciągu 1-2 godzin, więc na przekład były z góry założone 3 godziny.

Tłumaczenie prawnicze dla samego cudzoziemca

Moje dotychczasowe doświadczenia pokazywały, że taki czas na tłumaczenie powinien być wystarczający. Z pewnością by tak było, gdyby pozostałe okoliczności były bardziej typowe. Zazwyczaj bowiem cudzoziemiec:

 • albo nie przystępuje do aktu samodzielnie, tylko wspólnie z osobą polskojęzyczną, która to bardziej rozumie system polskiej prawa i nie ma tylu pytań;
 • bądź jest obsługiwany przez prawnika, który wyjaśnił wcześniej wszystkie jej zapisy (aspekty prawne);
 • lub zna treść umowy, gdyż wyjaśnił wszystkie wątpliwości z deweloperem i przetłumaczył ją wstępnie własnym sumptem.

Umowa deweloperska – tłumaczenie prawnicze przez 3 godziny

Wiąże się to poniekąd także z tym, że każda godzina w kancelarii spędzona z tłumaczem to dodatkowy koszt dla Klienta. Zakładany pierwotnie czas tłumaczenia: 3 godziny to najdłuższy czas, jaki do tej pory spędziłem w kancelarii z klientem odczytując umowę deweloperską.

Klient natomiast powinien mieć świadomość, że przygotowując się do umowy jest on w stanie skrócić czas trwania przekładu, gdyż na większość pytań uzyska odpowiedzi wcześniej.

Tłumaczenie aktu notarialnego u notariusza

Mając to na uwadze, zwykle osoba przystępująca do aktu zna rozwiązania w nim zastosowane. Tym razem jednak było inaczej. Klient dopytywał o treść każdego paragrafu i prosił o wyjaśnienia na temat spraw, które najczęściej wyjaśnia deweloper na samym początku rozmów. To tłumaczenie aktu notarialnego nie było zwyczajne. Przykładowe pytania, jakie usłyszałem tego dnia podczas tłumaczenia u notariusza to:

 • Co to rachunek powierniczy?
 • Co się dzieje ze zgromadzonymi tam środkami w przypadku rozwiązania umowy?

Kolejną mniej standardową kwestią były zapisy aktu, które zawierały informacje zazwyczaj podawane w załącznikach, jak np. opis rozwiązań technicznych konstrukcji budynku oraz standardy wykończenia.

Tłumaczenie tekstów prawniczych na angielski

Jak widać tłumaczenie tekstów prawniczych na angielski, u notariusza, nie polegają tylko na znajomości konstrukcji prawnych i języka angielskiego. Trzeba wiedzieć też co nieco o monolitycznych konstrukcjach żelbetowych wykonanych w technologii „białej wanny” – co oczywiście miało miejsce podczas tego tłumaczenia „prawniczego”.

Tłumaczenie prawnicze a vista a tłumaczenie konsekutywne

Finalnie tłumaczenie przedłużyło się o jedną godzinę, przy czym muszę podkreślić różnice między 3,5 godzinnym tłumaczeniem prawniczym a vista, a spędzeniem takiego czasu na jakimkolwiek innym przekładzie.

Tłumaczenie a vista

Tłumaczenie a vista to odczytywanie w języku docelowym tekstu zapisanego w języku źródłowym. Czyli u notariusza to zwykle odczytywanie na głos prawniczego tekstu po angielsku napisanego w języku polskim. W przypadku innego przekładu niż a vista, tłumacz nie mówi non-stop.

Tłumaczenie konsekutywne w sądzie

Gdy wykonuję tłumaczenie konsekutywne, np. tłumaczenie w sądzie, mam przerwy na czas wypowiedzi mówcy. Najpierw kilka zdań mówi on, później mówię ja.

Przy tłumaczeniu symultanicznym w sądzie, które ma miejsce np.: w sądzie arbitrażowym, mam zmiennika, który mnie odciąża co 20 minut. Jednak przy przekładzie a vista mówi się praktycznie cały czas. I tak było w tym przypadku.

Jeśli czytać to będzie przyszły tłumacz przysięgły języka angielskiego, mam dla takiej osoby radę – warto mieć przy sobie nawilżające cukierki na gardło 😉

2024 » Tłumaczenie prawnicze - tłumaczenia tekstów prawniczych
Miejsce Kancelaria Notarialna <strong>Paweł Cupriak Marcin Łaski i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska<strong><br>Tłumaczenia przysięgłe na angielski tłumacz Maciej Wróblewski<br>Obywatel <strong>Włoch<strong><br>Języki urzędowe Klienta <strong>włoski<strong><br>Czynność <strong>tłumaczenie prawnicze w kancelarii notarialnej<strong> umowa deweloperska 40 stron<br><strong>Planowany <strong>czas tłumaczenia<strong> 3h<strong><br><strong>Czas tłumaczenia<strong> 4h<br>Cena <strong>cena za 3 godziny dostępności <strong>tłumacza + koszt przedłużenia za kolejną godzinę
author avatar
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski Sworn Translator of English
Zajmuję się tłumaczeniem od 2009 roku. Dziś, jako tłumacz przysięgły języka angielskiego od 2014 roku, wykorzystuję w pracy swoje doświadczenia zawodowe i wiedzę zdobytą na trzech różnych uczelniach.