Tłumaczenie online – tłumacz przysięgły online

Tłumaczenie online z angielskiego na polski

2022.02.14 Tłumacz przysięgły online

W dobie koronawirusa tłumaczenie online to bardzo powszechna praktyka. Aby zmniejszyć zagrożenie epidemiczne, ogromna część życia przeniosła się do sieci i nikogo to już chyba nie dziwi. Może jednak uda mi się wywołać zaskoczenie, kiedy powiem, że do Internetu przeniosły się również… rozprawy sądowe. Właśnie podczas jednej z nich wykonałem moje dzisiejsze tłumaczenie online z angielskiego na polski jako tłumacz przysięgły online.

Tłumacz przysięgły online

O ile tłumaczenia zwykłe na odległość łatwo sobie wyobrazić, tłumacz przysięgły online nie jest już tak oczywisty. Tłumacz przysięgły języka angielskiego zwykle kojarzy nam się przecież z oficjalnymi sytuacjami, przy których należy być obecnym osobiście. Widzimy zapewne obrazek, na którym wszyscy uczestnicy czynności zachowują powagę i mają na sobie oficjalny strój. Nie do końca zgrywa się to z siedzeniem przed komputerem we własnym biurze, prawda?

Rozprawy sądowe w sieci

Cóż, od jakiegoś czasu coraz częściej tak to musi wyglądać. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że rozprawy sądowe przeniosły się do sieci. Stało się tak na mocy tzw. ustawy o COVID-19. Na jej mocy, w celu uniknięcia zagrożenia epidemicznego, rozprawy lub posiedzenia jawne sąd przeprowadza właśnie na odległość, z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Tłumaczenia prawnicze

Skoro do Internetu przenoszą się sędziowie i uczestnicy postępowania, nic dziwnego, że to samo czynię ja. W tej sytuacji tłumacz przysięgły online wykonujący tłumaczenia prawnicze online. Niesie to za sobą pewne utrudnienia techniczne, które opisywałem jakiś czas temu. Nie mam jednak innego wyjścia, niż przystosować się do tego rodzaju pracy. Taki system ma obowiązywać aż do zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, a nawet rok dłużej.

Tłumacz angielski polski online

Tym razem, jako tłumacz angielski-polski online, wirtualnie stawiłem się na rozprawie przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza. Przekład zaczynałem dosyć wcześnie. To niewątpliwy plus pracy jako tłumacz angielski-polski online – nie trzeba stać w porannych korkach, wystarczy zasiąść przed komputerem we własnym biurze.

Samo tłumaczenie nie trwało długo – była to jedna z czynności, które z reguły zamykają się w godzinie. Tak stało się i tym razem, dzięki czemu kilka minut po 9 byłem gotowy do pracy w charakterze tłumacza przysięgłego tekstów pisemnych.

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego

Warto w końcu, bym kilka słów poświęcił przedmiotowi tłumaczenia. Było nim zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego, a dokładniej – rozprawa mająca na celu uzyskanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku przedłożenia takiego zaświadczenia do USC.

Zdarza się, że obcokrajowiec chcący wziąć ślub w Polsce pochodzi z kraju, który takich zaświadczeń nie wydaje. Wtedy właśnie musi udać się on do sądu, aby sąd zwolnił go ze wspomnianego obowiązku.

Zwykle uzyskanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego to formalność. Wnioskodawca i jego druga połówka są przesłuchiwani, następnie sąd sprawdza, czy rzeczywiście dany kraj takich zaświadczeń nie wystawia.

Następnie sąd wydaje decyzję o zwolnieniu, która uprawomocnia się po 7 dniach. Niestety, to nie koniec czekania. Potem trzeba złożyć wniosek o decyzję stwierdzającą uprawomocnienie się poprzedniej decyzji, której wydanie to kolejne 7 dni. Tego procesu jednak moje tłumaczenie online już nie obejmuje.

2022 » Tłumacz przysięgły online 

Tłumaczenie online z języka polskiego na angielski

Przysięgłe tłumaczenie na angielski

2021.11.05

Już o 11:30 zaczynam tłumaczenie online dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza. Jest to zupełnie inne doświadczenie, niż przysięgłe tłumaczenie na angielski w budynku sądu. Dziś kilka słów na temat tego, jak wygląda taki przekład od strony technicznej.

  • Miejsce: Tłumaczenie online w biurze MIW Marszałkowska dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza
  • Tłumacz: Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski
  • Czynność: rozprawa
  • Planowany czas tłumaczenia: wokanda 11:30-14:30
  • Czas tłumaczenia online: 3 godziny
  • Cena: tłumaczenie ustne zamówione przez sąd – obowiązują stawki za tłumaczenie przysięgłe według rozporządzenia

Tłumaczenie w sądzie

Gdy tłumacz stawia się na tłumaczenie w sądzie, przekłada dla strony nie posługującej się językiem polskim wszystko, co dzieje się na sali. Wygląda to tak, że gdy pozostali uczestnicy rozprawy mówią po polsku między sobą, tłumacz przysięgły języka angielskiego przekłada ich wypowiedzi symultanicznie, czyli równocześnie, w formie tzw. tłumaczenia szeptanego.

Jeśli natomiast wypowiada się osoba nie znająca polskiego, tłumaczenie przechodzi w tryb konsekutywny. Oznacza to tyle, że mówca przerywa wypowiedź po kilku zdaniach, by tłumacz mógł przełożyć ostatni fragment wypowiedzi. Taki kształt tłumaczenie w sądzie przybiera najczęściej. W sytuacji, gdy rozprawa odbywa się w trybie zdalnym, wygląda to zgoła inaczej.

Tłumaczenie zdalne

Według mojej wiedzy i doświadczenia na grudzień 2021 roku, ograniczenia narzucone przez systemy wykorzystywane przez sądy do rozpraw zdalnych nie pozwalają na prowadzenie dwóch osobnych kanałów dźwiękowych. Chodzi po prostu o to, że wszyscy uczestnicy mogą mówić tylko do wszystkich innych. Nie ma możliwości, żeby tłumacz mówił tylko do strony posługującej się angielskim.

Można sobie wyobrazić jaką kakofonię słyszeliby wszyscy, gdyby uprzeć się, by wykonywać symultanicznie przysięgłe tłumaczenie na angielski. Nie trzeba sobie zresztą tego wyobrażać, gdyż nieraz zdarza się, że uczestnicy sobie wzajemnie przerywają. W praktyce oznacza to, że niewiele można zrozumieć. Dlatego przekład wszystkiego, co dzieje się na wirtualnej sali rozpraw, jest w efekcie niemożliwy.

Tłumaczenie konsekutywne

Z tego względu tłumaczenie online dla sądu ogranicza się do konsekutywnej części. Czyli tak naprawdę tłumaczenia pytań do osoby mówiącej po angielsku oraz wypowiedzi tej osoby. Niestety, w obecnym stanie, przysięgłe tłumaczenie na angielski musi tak wyglądać ze względu na ograniczenia techniczne.

Istniałaby możliwość zastosowania rozwiązania technicznego pozwalającego tłumaczowi na porozumiewanie się bezpośrednio z odbiorcą przekładu. Niemniej jednak, wiązałoby się to zapewne ze zmianą platformy używanej do rozpraw zdalnych. Pozostaje nam mieć nadzieję, że niedługo nie będzie konieczności prowadzenia postępowań w trybie zdalnym.

Moje dzisiejsze tłumaczenie przeprowadziłem ze swojego biura MIW Marszałkowska, z którego gorąco pozdrawiam!

Maciej Wróblewski

2022 » tłumaczenie online na angielski