Tłumaczenie online z języka polskiego na angielski

Home » Tłumaczenia ustne » Tłumaczenie ustne online » Tłumaczenie online z języka polskiego na angielski

Przysięgłe tłumaczenie na angielski

  • Miejsce: Tłumaczenie online w biurze MIW Marszałkowska dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza
  • Tłumacz: Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski
  • Czynność: rozprawa
  • Planowany czas tłumaczenia: wokanda 11:30-14:30
  • Czas tłumaczenia online: 3 godziny
  • Cena: tłumaczenie ustne zamówione przez sąd – obowiązują stawki za tłumaczenie przysięgłe według rozporządzenia

Już o 11:30 zaczynam tłumaczenie online dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza. Jest to zupełnie inne doświadczenie, niż przysięgłe tłumaczenie na angielski w budynku sądu. Dziś kilka słów na temat tego, jak wygląda taki przekład od strony technicznej.

Gdy tłumacz stawia się w sądzie, przekłada dla strony nie posługującej się językiem polskim wszystko, co dzieje się na sali. Wygląda to tak, że gdy pozostali uczestnicy rozprawy mówią po polsku między sobą, tłumacz przysięgły języka angielskiego przekłada ich wypowiedzi symultanicznie, czyli równocześnie, w formie tzw. tłumaczenia szeptanego. Jeśli natomiast wypowiada się osoba nie znająca polskiego, tłumaczenie przechodzi w tryb konsekutywny. Oznacza to tyle, że mówca przerywa wypowiedź po kilku zdaniach, by tłumacz mógł przełożyć ostatni fragment wypowiedzi. Taki kształt tłumaczenie w sądzie przybiera najczęściej. W sytuacji, gdy rozprawa odbywa się w trybie zdalnym, wygląda to zgoła inaczej.

Tłumaczenie zdalne

Ograniczenia narzucone przez system wykorzystywany przez sądy do rozpraw zdalnych nie pozwalają na prowadzenie dwóch osobnych kanałów dźwiękowych. Chodzi po prostu o to, że wszyscy uczestnicy mogą mówić tylko do wszystkich innych. Nie ma możliwości, żeby tłumacz mówił tylko do strony posługującej się angielskim. Można sobie wyobrazić jaką kakofonię słyszeliby wszyscy, gdyby uprzeć się, by wykonywać symultanicznie przysięgłe tłumaczenie na angielski. Nie trzeba sobie zresztą tego wyobrażać, gdyż nieraz zdarza się, że uczestnicy sobie wzajemnie przerywają. W praktyce oznacza to, że niewiele można zrozumieć. Dlatego przekład wszystkiego, co dzieje się na wirtualnej sali rozpraw, jest w efekcie niemożliwy.

Tłumaczenie konsekutywne

Z tego względu tłumaczenie online dla sądu ogranicza się do konsekutywnej części. Czyli tak naprawdę tłumaczenia pytań do osoby mówiącej po angielsku oraz wypowiedzi tej osoby. Niestety, w obecnym stanie, przysięgłe tłumaczenie na angielski musi tak wyglądać ze względu na ograniczenia techniczne. Istniałaby możliwość zastosowania rozwiązania technicznego pozwalającego tłumaczowi na porozumiewanie się bezpośrednio z odbiorcą przekładu. Niemniej jednak, wiązałoby się to zapewne ze zmianą platformy używanej do rozpraw zdalnych. Pozostaje nam mieć nadzieję, że niedługo nie będzie konieczności prowadzenia postępowań w trybie zdalnym.

Moje dzisiejsze tłumaczenie przeprowadziłem ze swojego biura MIW Marszałkowska, z którego gorąco pozdrawiam!

Maciej Wróblewski

tłumaczenie online na angielski