Tłumaczenie aktu notarialnego – Śródmieście

Tłumaczenie aktu notarialnego – zakup nieruchomości

2023.09.15

Dzisiaj jako tłumacz przysięgły języka angielskiego miałem wykonać tłumaczenie aktu notarialnego -umowy sprzedaży nieruchomości. Celem spotkania był zakup nieruchomości ze wsparciem tłumacza. Jak zwykle u notariusza – wykonuję tłumaczenie prawnicze.

Słowo „miałem” zostało użyte nieprzypadkowo, ponieważ podczas umówionego w kancelarii notarialnej spotkania pojawiło się dwóch tłumaczy.

Z uwagi na brak wcześniejszego ustalenia między stronami, która z nich jest odpowiedzialna za zorganizowanie tłumacza powstało lekkie zamieszanie.

 • Miejsce:  Adam Szczepański, Kancelaria Notarialna Adam Banaszek, Adam Szczepański S.C.
  Jaworzyńska 7 lok. 16, 00-634 Warszawa
 • Tłumacz: Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski
 • Obywatel: Meksyku (domyślnie można by się spodziewać usługi tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego)
 • Języki urzędowe Klienta: hiszpański
 • Czynność: zakup nieruchomości
 • Planowany czas tłumaczenia: 1h
 • Czas tłumaczenia: 0h 🙂

Udało nam się jednak bardzo szybko dojść do porozumienia. Głównie ze względu na optymalizację czasową obie strony zadecydowały, by w spotkaniu uczestniczył tylko jeden tłumacz przysięgły języka angielskiego.

Pewnie zastanawiają się Państwo, który tłumacz pełnił czynność i czy to rozwiązanie było korzystne dla obu stron. Spieszę z odpowiedzią jak w tej sytuacji wyglądał zakup nieruchomości ze wsparciem tłumacza.

Wybrane przez obie strony rozwiązanie było najbardziej optymalne.

Tłumacz przysięgły jest urzędnikiem państwowym i jego obecność, a także wykonane przez niego tłumaczenie są gwarantem bezstronności.

Wykonuje on bowiem zawód zaufania publicznego. Dodatkowo, czynność jaka miała miejsce wymagała obecności tylko jednego z tłumaczy, a sens wykonywanego przekładu zarówno od jednego jak i drugiego tłumacza byłby dokładnie taki sam.

Tym razem to ja opuściłem wcześniej spotkanie, życząc tym samym koledze po fachu powodzenia i udając się na kolejną realizację tego dnia.

2024 » Zakup nieruchomości ze wsparciem tłumacza

2022.02.23

Jednym z moich dzisiejszych zadań było tłumaczenie aktu notarialnego. Była to umowa darowizny. Zwykle darowizna nie wymaga formy aktu notarialnego. Uznaje się ją za ważną z chwilą wykonania, to znaczy przekazania darowanej rzeczy. Nie ma to zastosowania w przypadku nieruchomości, a właśnie nieruchomości dotyczyła tłumaczona przeze mnie umowa. Z moim klientem spotkałem się więc w kancelarii notarialnej.

Wspólność majątkowa małżeńska

Abym mógł opisać dokładnie tłumaczoną przeze mnie czynność, powinien wprowadzić pojęcie „wspólność majątkowa małżeńska”. Powstaje ona między małżonkami w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli pomiędzy małżonkami nie zostanie zawarta żadna umowa rozszerzająca lub ograniczająca wspólność majątkową, mamy do czynienia ze wspólnością ustawową. Krótko mówiąc, nadaje ona równy udział małżonków w przedmiotach nabytych podczas trwania małżeństwa.

Podarowanie mieszkania małżonce

Pomiędzy moim klientem a jego żoną obowiązywała właśnie taka wspólność majątkowa małżeńska. W trakcie trwania związku nabyli mieszkanie, mieli w nim więc równy udział. Klient postanowił podarować całość mieszkania małżonce – tego dotyczyło moje tłumaczenie aktu notarialnego. Chodziło więc o to, że klient przekazywał mieszkanie małżonce w taki sposób, że stała się ona jego jedyną właścicielką. Mieszkanie przeszło z majątku wspólnego do majątku osobistego żony.

Tutaj chciałbym podzielić się krótką ciekawostką. Mimo że klient de facto przekazywał małżonce swoją część mieszkania, w umowie zapisano to tak, jakby przekazywał jej całe. Jako przedmiot darowizny nie figurowało więc „pół mieszkania” czy „udział w mieszkaniu”, a właśnie „mieszkanie”.

Co to jest Dziedziczenie ustawowe?

Sytuacja podczas dzisiejszego przekładu była o tyle ciekawa, że umowa darowizny modyfikowała niejako dziedziczenie ustawowe. Dziedziczenie ustawowe zakłada, że w pierwszej linii po zmarłym dziedziczą małżonek i dzieci. Małżonek dziedziczy połowę masy spadkowej, dzieci drugą połowę, którą dzielą między sobą po równo. Co ciekawe, w sytuacji takiej, jaką opisuje moje dzisiejsze tłumaczenie aktu notarialnego, przekazane małżonce mieszkanie mogłoby zachwiać wspomniane proporcje.

Tłumaczenie aktu notarialnego – umowa darowizny

Co mam na myśli? Po śmierci mojego klienta jego dziecko mogłoby domagać się, aby część spadku dziedziczona przez matkę była pomniejszona o darowane mieszkanie. Przykładowo, jeśli klient dysponowałby drugim mieszkaniem w momencie śmierci, dziecko mogłoby się domagać jego całości, a nie tylko części, argumentując, że matka dostała już jedno mieszkanie. W tłumaczonej przeze mnie umowie darowizny umieszczono jednak zapis uniemożliwiający takie działanie.

Co to jest Zachowek

Dziecko mojego klienta mogłoby żądać uwzględnienia tego mieszkania w masie spadkowej tylko wtedy, kiedy wysunęłoby roszczenie o zachowek. Co to jest zachowek? To instytucja prawa, która ma miejsce w momencie, gdy nie zachodzi dziedziczenie ustawowe. To znaczy – zmarły sporządził testament i w tym testamencie pominął osobę, która dziedziczyłaby po nim, gdyby tego testamentu nie spisał. Taka osoba może domagać się zapłaty kwoty pieniężnej od osoby, która otrzymała spadek „zamiast pominiętego”.

Zachowek jest właśnie wspomnianym świadczeniem na rzecz osoby „pominiętej”. Wysokość tego świadczenia określa się na podstawie wartości spadku i w zwyczajnych okolicznościach stanowi ona połowę tego, co przypadłoby pominiętemu w drodze dziedziczenia ustawowego. Hipotetycznie, gdyby mój klient napisał testament i zapisał wszystko żonie, dziecko – jako pominięte – mogłoby dochodzić zachowku. Jest to jedyna sytuacja, w której darowanie żonie mieszkanie wliczałoby się w spadek.

Tłumaczenie aktu notarialnego

Mówiąc krótko, obliczając wartość zachowku dla pominiętego dziecka, wliczono by mieszkanie w podstawę tych obliczeń. W żadnym innym przypadku nie będzie ono brane pod uwagę. To tłumaczenie aktu notarialnego niewątpliwie było dla mnie ciekawym doświadczeniem, poruszającym wiele kwestii z dziedziny prawa rodzinnego i spadkowego.

2024 » Wspólność majątkowa małżeńska tłumaczenie

Tłumaczenie aktu notarialnego umowy spółki z o.o.

2021.12.21

Wykonując tłumaczenie aktu notarialnego można dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat rozwiązań prawnych, czy różnorakich przepisów. Dzisiejsza wizyta w kancelarii notarialnej nie zaowocowała jednak dla mnie konkretnym poszerzeniem znajomości prawa, gdyż tłumaczony dokument nie zawierał kontrowersyjnych zapisów.

 • Miejsce:  Kancelaria Notarialna Ewa Winiczenko, Aneta Sułek s.c.· Marszałkowska 140, Warszawa Śródmieście 
 • Tłumacz: Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski
 • Obywatel: Holandii oraz Namibii
 • Języki urzędowe Klienta: niderlandzki oraz angielski
 • Czynnośćtłumaczenie aktu notarialnego – umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Planowany czas tłumaczenia: 1h
 • Czas tłumaczenia: 1h
 • Cena: Cena tłumaczenia za 1 godzinę

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -> na angielski

Przedmiotem tłumaczenia była umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasunęła mi się jedna, niespotykana rzecz, podczas tego tłumaczenia umowy na angielski. W przypadku tej spółki wyjątkowo dużo uchwał Zgromadzenia Wspólników musiało być podejmowane jednogłośnie. Najczęściej uchwały podejmowane są jednak większością głosów.

Tłumaczenie aktu notarialnego dla obywatela świata

Ciekawszym aspektem tłumaczenia była również rozmowa, która wywiązała się z osobami przystępującymi do aktu. Często przed samym tłumaczeniem aktu notarialnego mogę zapoznać się z opiniami obywateli różnych krajów na temat polityki międzynarodowej, czy też ogólnie trendów w gospodarce światowej.

Tym razem jednym z Klientów był urodzony w Afryce Holender z brytyjskim paszportem, więc „obywatel świata”. Podzielił się on swoimi spostrzeżeniami na temat polityki Chin w stosunku do krajów afrykańskich. Przeprowadził interesujący wywód na temat korelacji chińskich inwestycji w tych państwach ze zwiększonym poparciem dla kandydatów Chin na ważne stanowiska w organizacjach międzynarodowych.

Tłumaczenie prawnicze

Wykonując tłumaczenie prawnicze dla biznesmenów nie sposób też nie poruszyć tematu warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Często Klienci tłumaczą mi, że nasz kraj jest atrakcyjny dla podmiotów z zagranicy. Dla osób, dla których wykonywałem tłumaczenie aktu notarialnego dzisiaj, największą zaletą naszego kraju była stosunkowo atrakcyjna stawka CIT.

2024 » Tłumaczenie aktu notarialnego umowy spółki zoo

Tłumaczenie aktu notarialnego Śródmieście

2021.12.03

Dzisiaj miałem okazję wykonywać tłumaczenie aktu notarialnego. Chodziło o udzielenie pełnomocnictwa. To dość częsta czynność, podczas której klientom towarzyszy tłumacz. To także relatywnie krótkie tłumaczenie aktu notarialnego, które zwykle nie trwa dłużej niż godzinę.

 • Miejsce: Kancelaria Notarialna Agnieszka Kacprzycka Agnieszka Figarska notariusze spółka cywilna · al. Jana Pawła II 61, Warszawa Śródmieście 
 • Tłumacz: Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski
 • Obywatel: Izraela
 • Języki urzędowe Klienta: hebrajski
 • Czynnośćtłumaczenie aktu notarialnego – udzielenie pełnomocnictwa
 • Planowany czas tłumaczenia: 1h
 • Czas tłumaczenia: 1h
 • Cena: Tłumaczenia przysięgłe cennik język angielski

Można powiedzieć, że to tłumaczenie dość powtarzalne. Rzeczywiście, niektóre elementy są stałe, jednak sama forma aktu – jak to zwykle bywa – zależy od tworzącego go notariusza i czynności, do której jest udzielane pełnomocnictwo.

Tłumaczenie pełnomocnictwa

Jak więc można wywnioskować, tłumaczenie pełnomocnictwa też bywa zaskakujące. Dzisiejsze dostarczyło mi kolejnej ciekawostki. Mianowicie, według Kodeksu cywilnego, pełnomocnik nie może reprezentować obu stron.

Przykładowo, w przypadku sprzedaży mieszkania, jeden pełnomocnik nie może być przedstawicielem i sprzedawcy, i kupującego. Dzisiejsze tłumaczenie pełnomocnictwa pokazało mi, że bywa inaczej. Jeśli w akcie notarialnym umieścimy odpowiedni zapis, taka sytuacja jest dopuszczalna.

2024 » Tłumaczenie aktu notarialnego
author avatar
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski Sworn Translator of English
Zajmuję się tłumaczeniem od 2009 roku. Dziś, jako tłumacz przysięgły języka angielskiego od 2014 roku, wykorzystuję w pracy swoje doświadczenia zawodowe i wiedzę zdobytą na trzech różnych uczelniach.