Tłumacz techniczny angielski

Tłumacz techniczny angielski z mojego zespołu wykonał w ostatnich dniach ciekawą realizację, nad którą warto się pochylić. Było to tłumaczenie konsekutywne techniczne dla stałego klienta. Ta owocna współpraca trwa już od 2009 roku.

Przedmiotem 7,5-godzinnego spotkania było szkolenie dotyczące płyt gipsowo-kartonowych NIDA. Firma Siniat często organizuje takie szkolenia, jednak tym razem było to szkolenie zamknięte dla pracowników.

Ja osobiście specjalizuję się w tłumaczeniach technicznych, ale z branży informatycznej. Dzięki uzyskaniu podwójnego inżyniera informatyki- w tłumaczeniach informatycznych czuję się doskonale.

2024 » tłumacz techniczny angielski
Inżynier Informatyki z Robotyki Inżynier Informatyki z Inteligentnych Systemów Przetwarzania Danych Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego

Tłumacz techniczny – Deklaracje Środowiskowe Produktu

Składało się ono z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części szkoleniowiec wyświetlał i omawiał poszczególne slajdy prezentacji, co jakiś czas robiąc przerwę na tłumaczenie. Tu była przestrzeń dla tłumacza technicznego.

Podczas części praktycznej natomiast uczestnicy uczyli się analizować dokumenty techniczne EPD (Enviromental Product Declaration, czyli tzw. Deklaracje Środowiskowe Produktu). Deklaracje te potwierdzają wpływ danego produktu na środowisko. Każdy z obecnych czytał je na swoim laptopie. Zadaniem tłumacza technicznego było tłumaczenie poleceń prowadzącego i ewentualnych podpowiedzi i pytań od uczestników.

Tłumacz techniczny z języka angielskiego- budownictwo

Tłumacz techniczny z języka angielskiego przybył na spotkanie, które odbyło się w Centrum Szkoleniowym Siniat i Promat przy ul. Matuszewskiej 20 w Warszawie. Centrum to jest inicjatywą obu spółek mającą na celu podnoszenie kwalifikacji specjalistów branży budowlanej w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, jak i projektowania i wykonawstwa ogólnobudowlanego.

Szeroki wachlarz szkoleń, kursów i materiałów edukacyjnych na różnych poziomach zaawansowania odpowiada na zróżnicowane potrzeby kursantów.

Obu firmom zależy na tym, aby stale podwyższać standardy w branży poprzez ciągły rozwój. Świadczy to o ich wiodącej pozycji na rynku i nastawieniu na świadczenie usług jak najwyższej jakości.

Centrum Szkoleniowe jest natomiast wyrazem profesjonalizmu, który dzięki wysiłkom firmy jest przekazywany innym uczestnikom rynku. Co istotne, szkolenia są bezpłatne i kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Tłumacz techniczny angielski

Warto jednak odpowiedzieć na pytanie: Kim jest tłumacz techniczny angielski? Zacznijmy od samych tłumaczy języka angielskiego – jest ich bardzo dużo. Tłumacze angielskiego to najliczniejsza grupa tłumaczy w porównaniu do tłumaczy innych języków.

Nie oznacza to jednak, że każdy z nich jest przygotowany do tłumaczenia tekstów w obrębie każdej możliwej dziedziny. Zazwyczaj tłumacze są wykształconymi specjalistami, którzy posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie w konkretnej branży i specjalizacji. Takich specjalistów natomiast już nie jest na pęczki – w zależności od obranej specjalizacji może to być naprawdę wąskie grono. Tak samo sytuacja wygląda z tłumaczem technicznym.

Przygotowanie techniczne

Tłumacze ci najczęściej mają nie tylko wysokie umiejętności językowe i tłumaczeniowe, ale przede wszystkim przygotowanie techniczne. Często są to ukończone studia z danej dziedziny (np. budownictwo), a także kursy i tysiące godzin spędzonych na dokształcaniu się. Tłumacze techniczni angielskiego spędzają czas na czytaniu książek, artykułów czy innych materiałów branżowych, a także tworzeniu i poszerzaniu własnych słowników specjalistycznych.

Słowniki ogólne zazwyczaj nie są na tyle szczegółowe i nie sprawdzają się w pracy specjalisty, stąd potrzeba gromadzenia własnych zasobów. Zaleca się także zakup słowników poświęconych danej branży, które często są sporym wydatkiem.

Tłumacze techniczni poruszają się w wybranej tematyce na co dzień, dzięki czemu znana jest im używana terminologia i specyfika danej branży. Jest to niezbędne – tłumaczenie wykonane przez kogoś nieposiadającego dogłębnej wiedzy i doświadczenia może okazać się błędne, co w połączeniu z kontekstem technicznym może mieć daleko idące konsekwencje.

Należy również pamiętać o tym, że technika idzie z duchem czasu – innowacyjne rozwiązania i nowe wynalazki sprawiają, że nieuzupełniana wiedza techniczna staje się przestarzała. Uaktualniać należy zarówno materiały, jak i wiedzę własną, dlatego tłumacz techniczny angielski musi być gotowe na ciągłą naukę przez całe życie i zdobywanie wiedzy o nowinkach ze świata techniki i technologii.

Musi to być również osoba odznaczająca się dużą cierpliwością – w cenie są tutaj umiejętności wyszukiwana informacji i przeprowadzenia tzw. researchu w poszukiwaniu odpowiedników danych terminów. Czasami poszukiwanie właściwego wyrażenia może zając długie godziny, jest to jednak kluczowe, aby zachować precyzję i wierność oryginałowi.

Tłumaczenia techniczne angielski

Tłumaczenia techniczne angielski to rodzaj tłumaczenia, który ma swoją swoistą specyfikę. Różni się on od innych specjalizacji, chociaż czasami branże mogą na siebie nachodzić i łączyć tematykę, np. traktować o kwestiach technicznych w odniesieniu do medycyny.

Podczas tłumaczenia technicznego mogą również paść nawiązania do tematyki prawnej. Częste odwołania do procedur, wymogów, czy przepisów prawa wymuszają na tłumaczach zorientowanie również w kwestiach prawno-formalnych. To oznacza, że tłumacze nie mogą zamykać się na jedną specjalizację, a najlepiej jest połączyć ich kilka. Wielowymiarowość tłumaczenia w kontekście technicznym przekłada się więc na potrzebę poszerzania wiedzy spoza świata technicznego.

Budownictwo, energetyka, informatyka, robotyka, automatyka, geologia, inżynieria

Co więcej, samo tłumaczenie techniczne to pojęcie bardzo szerokie – szeroki przekrój dziedzin dzieli się na dziesiątki specjalizacji i podspecjalizacji. Budownictwo, energetyka, informatyka, robotyka, automatyka, geologia, inżynieria czy motoryzacja to tylko kilka przykładów.

Takie zróżnicowanie oznacza, że tłumacz techniczny specjalizujący się w energetyce niekoniecznie będzie ekspertem z terminologii maszyn rolniczych. Kompleksowa usługa tłumaczenia technicznego będzie polegała więc na zleceniu tłumaczenia ekspertowi z danej dziedziny, który bez problemu obraca się w zawiłej terminologii specjalistycznej i rozumie znaczenie słów w specyficznych kontekstach, które może umknąć niewtajemniczonym.

Kluczowym jest także zachowanie spójności terminologicznej, czyli konsekwentne używanie stałego nazewnictwa, a nie na przykład wyrazów bliskoznacznych. Inną trudnością mogą okazać się znamienne dla danej dziedziny skróty lub też system miar – w zależności od specyfiki dokumentu, konwersja jednostek miary będzie bardzo niewskazana lub wręcz pożądana dla ułatwienia rozumienia tekstu.

Czasami zdarza się, że specyficzna terminologia używana w danej branży lub nawet samej firmie pochodzi z innego języka. Wtedy to podczas tłumaczenia – czy to ustnego, czy pisemnego – w tekst języka tłumaczonego są wtrącane fragmenty w języku trzecim – czyli języku niebędącym głównym językiem spotkania bądź tekstu.

Jest to dodatkowe wyzwanie dla tłumacza, który może po prostu nie znać innego języka. Taka sytuacja przydarzyła się właśnie podczas opisywanej powyżej realizacji, kiedy to w trakcie szkolenia padało dużo sformułowań w języku francuskim. Na szczęście tłumacz wykonujący zlecenie znał ten język, więc w połączeniu ze znajomością tematyki szkolenia nie stanowiło to większego problemu. Ta sytuacja pokazuje jednak, że w pracy tłumacza sprawy mogą przybrać niespodziewany obrót, a ten musi jakoś sobie z tym poradzić.

Tłumaczenie instrukcji z angielskiego na polski

Tłumaczenie instrukcji z angielskiego na polski jest czynnością bardzo odpowiedzialną. Jest niezbędne w przypadku, gdy dany produkt ma trafić na rynki zagraniczne lub jest sprowadzany do Polski z zagranicy.

Instrukcja to dokument, który przedstawia zasady działania i obsługi danego urządzenia. Zawiera wszystkie niezbędne informacje: rozpisaną listę elementów składowych z obrazkami, dane techniczne, schematy i rysunki, ostrzeżenia o niewłaściwym użytkowaniu, zasady konserwacji urządzenia itp. Postępowanie zgodnie z instrukcją zapewni nam prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, bezpieczne użytkowanie, a także jak najdłuższą jego żywotność.

Instrukcje charakteryzują się różnym poziomem zaawansowania – instrukcja skomplikowanego przyrządu wykorzystywanego przez fizyków jądrowych będzie sporo różnić się od instrukcji zegara ściennego. Co za tym idzie, różne będą też konsekwencje postępowania wbrew przedstawionym zaleceniom lub też – w przypadku branży tłumaczeniowej – błędów wynikłych z niewłaściwego tłumaczenia instrukcji.

Jak też można sobie wyobrazić, błąd tłumaczeniowy może spowodować niepoprawne użycie danego urządzenia, a co za tym idzie jego niewłaściwe działanie i niemożność wykorzystania go w przeznaczony do tego sposób.

Błąd krytyczny

Błąd krytyczny natomiast może doprowadzić do sytuacji, w której występuje niebezpieczeństwo, np. utraty zdrowia lub nawet życia. To właśnie dlatego tłumacz tłumaczący instrukcję musi się mieć ciągle na baczności i dbać o dokładność i poprawność przekładu.

Ustrzeżenie się przed błędami tłumaczeniowymi w instrukcji powinno być więc priorytetem każdego tłumacza technicznego. W interesie klienta, np. producenta danego przedmiotu, leży w związku z tym zlecenie tłumaczenia specjaliście w danej dziedzinie.

Powierzenie tłumaczenia ekspertowi drastycznie obniża prawdopodobieństwo tłumaczenia błędnego. A zatem działa na rzecz danej marki i jej użytkowników, którzy mogą cieszyć się prawidłowo funkcjonującym i bezpiecznym produktem. Należy również pamiętać o tym, że tłumaczenie instrukcji musi być zrozumiałe i jasne dla jego odbiorców.

Inną cechą instrukcji jest obecność dużej liczby elementów graficznych. Czasami są one połączone z tekstem, np. podpisami różnych rysunków, który również powinien zostać przetłumaczony. Format przesłanego tekstu do tłumaczenia może mieć duże znaczenie w szybkości pracy tłumacza.

Zadbanie o plik edytowalny, na którym tłumacz będzie mógł bezpośrednio pracować, na pewno usprawni jego pracę. Szczególnie w połączeniu z nieedytowalnymi elementami graficznymi. W przeciwnym wypadku tłumacz nie będzie miał możliwości edycji i będzie musiał tworzyć plik tłumaczenia od podstaw.

Może się to odbić nie tylko na czasie realizacji tłumaczenia, ale również na jego cenie, gdyż za dodatkową pracę należy się również wynagrodzenie.

Tłumaczenia informatyczne

Tłumaczenia informatyczne można uznać za podkategorię tłumaczeń technicznych. Obecnie trudno wyobrazić sobie świat bez informatyki – technologie informacyjne przesiąkają nasze życie codzienne i kontrolują wiele procesów w zdecydowanej większości branży.

Tłumaczenia informatyczne mogą obejmować na przykład tłumaczenie i lokalizację oprogramowania i interfejsu, tłumaczenie stron WWW, a także tłumaczenie instrukcji, dokumentacji czy specyfikacji. Tłumaczenie to ma oczywiście swoją specyfikę, charakteryzuje się odrębną terminologią i wieloma zmiennymi, które trzeba wziąć pod uwagę w tłumaczeniu, by to zadziałało w kontekście komputerowym.

Dokładność w tego rodzaju tłumaczeniu jest również bardzo ważna – błędnie przetłumaczona dokumentacja może być nie tylko powodem frustracji, ale również przyczyną wprowadzenia do kodu błędów trudnych do przewidzenia w skutkach. Z kolei np. w przypadku tłumaczenia strony internetowej należy brać nie tylko lokalizację i przekaz marketingowy, ale również aspekty związane z jej pozycjonowaniem, jak np. ograniczenia w długości tytułu strony.

Profesjonalny tłumacz zawsze podejmuje się zleceń na miarę swoich możliwości. Przykładowo, wybrawszy specjalizację budowlaną, tłumacz nieznający się na medycynie zazwyczaj wprost powie, że neurochirurga nie jest tematyką, w której jest ekspertem i ewentualnie poleci sprawdzonego tłumacza, który zajmuje się daną branżą.

Osobiście nie jestem specjalistą od produktów firmy SINIAT, dlatego to zlecenie wykonała moja zaufana koleżanka po fachu – tłumaczka specjalizująca się właśnie w tej tematyce. Moją specjalnością są natomiast wspomniane powyżej tłumaczenia informatyczne.

Inteligentne systemy przetwarzania danych i robotyka

Ostatnie 4 lata spędziłem na pogłębianiu wiedzy z tego zakresu na studiach w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Zrealizowałem dwie specjalizacje – inteligentne systemy przetwarzania danych i robotykę – i w związku z tym czuje się kompetentny słownikowo nie tylko w zakresie konwolucyjnych sieci neuronowych oraz szeroko pojętej AI, ale również inteligentnych systemów sterowania.

Zdobytą wiedzę wykorzystuję w mojej pracy tłumacza, dzięki czemu jestem w stanie zaoferować tłumaczenia o jak najwyższej jakości i dokładności. Zachęcam tym samym do zapoznania się z moim artykułem poświęconemu wyłącznie tłumaczeniu informatycznemu, w  którym szczegółowo przedstawiam jego tajniki.

author avatar
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski Sworn Translator of English
Zajmuję się tłumaczeniem od 2009 roku. Dziś, jako tłumacz przysięgły języka angielskiego od 2014 roku, wykorzystuję w pracy swoje doświadczenia zawodowe i wiedzę zdobytą na trzech różnych uczelniach.