Poddanie się egzekucji – tłumaczenie u notariusza

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

2022.03.16

Dziś wykonałem tłumaczenie czynności, jaką było oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Zwykle takie oświadczenia (poddanie się egzekucji) składane są w związku z podpisaniem umowy najmu okazjonalnego bądź instytucjonalnego. Tym razem jednak było inaczej.

Chodziło o najem lokalu użytkowego na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Był to najem zwykły, który – zgodnie z prawem – nie wymaga takiego oświadczenia. Jest to jednak forma zabezpieczenia wynajmującego, którą ten może zastosować.

Tłumaczenie aktu notarialnego

Jeśli chodzi o przekład takiego oświadczenia, jest to zawsze tłumaczenie aktu notarialnego. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji nie może być dokonane w innej formie. Chodzi bowiem o to, aby takie oświadczenie stanowiło tytuł egzekucyjny.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, takimi tytułami są orzeczenia sądu albo właśnie akty notarialne. Stąd, aby oświadczenie o poddaniu się egzekucji mogło taki tytuł stanowić, musi mieć formę aktu notarialnego.

O co jednak dokładnie chodzi z tym tytułem egzekucyjnym?

Podam przykład. Wynajmujemy lokal użytkowy. Nie wymagaliśmy podpisania oświadczenia. Zmuszeni jesteśmy dokonać eksmisji najemcy. Aby móc to zrobić, musimy iść do sądu i uzyskać orzeczenie.

Następnie czekamy na jego uprawomocnienie się. Dopiero to jest tytułem egzekucyjnym. Występujemy o nadanie mu klauzuli wykonalności. Na koniec do akcji wkracza komornik.

Jeśli zaś będziemy posiadać oświadczenie w formie aktu notarialnego, będące tytułem egzekucyjnym, znacznie skracamy całą procedurę. Musimy tylko wystąpić o nadanie oświadczeniu klauzuli wykonalności i voila, gotowe.

Jak widać, oszczędza nam to większości procedur, a tym samym czasu i pieniędzy.

Tłumaczenie umów na angielski

Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku takiego oświadczenia tłumaczenie umów na angielski nie jest zwykle wykonywane. Umowa nie musi mieć formy aktu notarialnego.

Obecność tłumacza przysięgłego podczas jej podpisania nie jest więc wymagana. Tłumacz przysięgły jest potrzebny tylko kiedy składane jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Umowa najmu lokalu użytkowego

Przy okazji tego tłumaczenia chciałbym również wspomnieć o tym, jakimi ustawami regulowana jest umowa najmu lokalu użytkowego. Nie będzie to Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ta ustawa reguluje najem okazjonalny i instytucjonalny, ale nie ma nic wspólnego z najmem lokalu użytkowego. Zgodnie z ustawą, w jej myśl przez lokal należy rozumieć „lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych”.

Lokale użytkowe

Jak nietrudno się domyślić, lokale użytkowe to inna kwestia. Regulują je przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące najmu lokali i najmu w ogóle. Powyżej wspomniałem też o Kodeksie postępowania cywilnego. On co prawda nie reguluje bezpośrednio najmu, ale traktuje o dokumentach stanowiących tytuł egzekucyjny.

Te dokumenty potocznie nazywane są „siódemkami” – mówi o nich artykuł 777. To one stwierdzają, że oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego taki tytuł egzekucyjny będzie stanowić.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest prostsze

To, że przepisy ustawy o ochronie lokatorów nie mają zastosowania w przypadku umowy najmu lokalu użytkowego, wiąże się jeszcze z kilkoma aspektami. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji może być prostsze.

Dodatkowo, nie trzeba go odnawiać w przypadku chęci przedłużenia umowy. Niemniej jednak, jeśli składane jest przez obcokrajowca, niezmiennie potrzebne są usługi tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

2022 » oświadczenie o poddaniu się egzekucji 
 • Miejsce: Kud Jacek, Dybalski Krzysztof. Kancelaria notarialna s.c., al. Jerozolimskie 99, Warszawa Śródmieście
 • Tłumacz: Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski
 • Obywatel: USA
 • Języki urzędowe Klienta: angielski
 • Czynność: egzekucja z tytułu najmu
 • Planowany czas tłumaczenia: 1h (tłumaczenie aktu notarialnego o objętości 4 stron fizycznych)
 • Czas tłumaczenia: 50 minut
 • Cena: tłumaczenie ustne cena za godzinę

Poddanie się egzekucji z tytułu najmu instytucjonalnego

2022.03.10

Czynnością, która czekała na mnie dzisiaj, było poddanie się egzekucji z tytułu najmu instytucjonalnego. Tak, nie pomyliłem się. Chodzi o najem instytucjonalny, a nie okazjonalny. Jest to inny rodzaj najmu. Samo poddanie się egzekucji omawiałem już kilkukrotnie. To tłumaczenie niech więc będzie dla mnie okazją, aby krótko przedstawić temat dwóch wspomnianych rodzajów najmu – instytucjonalnego i okazjonalnego.

Umowa najmu instytucjonalnego a Umowa najmu okazjonalnego

Zacznijmy od podstaw – czym różni się umowa najmu instytucjonalnego i umowa najmu okazjonalnego. . Choć dzisiejszy przekład miał związek z tą pierwszą, zacznę od omówienia tej drugiej. Jest ona zdecydowanie częstsza.

Tłumaczenie umów na angielski

Dzisiejsze tłumaczenie umów na angielski: umowa najmu okazjonalnego to umowa, dzięki której najem staje się bezpieczniejszy dla wynajmującego. Dzięki wspomnianemu oświadczeniu o poddaniu się egzekucji, ewentualna eksmisja najemcy jest zdecydowanie łatwiejsza.

Umowa najmu instytucjonalnego również zakłada podobny mechanizm. Po jej zawarciu, najemca także musi złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jest jednak pewna różnica.

Umowa najmu okazjonalnego wymaga podania w tym oświadczeniu adresu lokalu, do którego – w razie eksmisji – może wyprowadzić się najemca. Należy również dołączyć zgodę właściciela tego lokalu na ewentualne przyjęcie najemcy. Umowa najmu instytucjonalnego nie wymaga podawania takiego adresu w oświadczeniu.

Umowa najmu instytucjonalnego

Ktoś mógłby zapytać: czy to jedyny aspekt, w którym różnią się umowa najmu instytucjonalnego i okazjonalnego? Zdecydowanie nie.

Nie wspomniałem jeszcze o głównej różnicy. Jest nią to, kto jest wynajmującym w takiej umowie. Umowa najmu instytucjonalnego może być zawarta tylko wtedy, kiedy wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokalu. Może to być osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, ale warunek prowadzenia wspomnianej działalności musi być spełniony.

Umowa najmu instytucjonalnego po angielsku – tłumaczenie

Jeśli zastanowimy się, jak zabrzmi umowa najmu instytucjonalnego po angielsku, możemy przyjąć dwie drogi. Są to „institutional lease agreement” oraz „institutional lease contract”. Różnica w tłumaczeniu między „agreement” a „contract” to temat na osobny wpis, nie będę więc się w niego zagłębiał.

Zaznaczę tylko, że w krajach anglojęzycznych nie funkcjonują podobne umowy. Jeśli użyjemy podanych ekwiwalentów w rozmowie z Brytyjczykiem czy Amerykaninem, prawdopodobnie będziemy musieli wytłumaczyć, o co chodzi.

Umowa najmu okazjonalnego

Pamiętając to, co napisałem o najmie instytucjonalnym, nietrudno zgadnąć, że umowa najmu okazjonalnego podpisywana jest wtedy, kiedy wynajmującym jest ktoś inny. Osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie najmu.

Tu jest jednak haczyk. Może to być wyłącznie osoba fizyczna będąca właścicielem lokalu mieszkalnego. Mimo takich ograniczeń, tłumaczenie umowy najmu okazjonalnego jest bardziej powszechna niż tłumaczenie umowy najmu instytucjonalnego.

Umowa najmu okazjonalnego po angielsku

Analogicznie, umowa najmu okazjonalnego po angielsku może być wyrażona jako „occasional lease agreement/contract”. To jednak również instytucja stricte polska, więc obcokrajowiec może potrzebować dodatkowych objaśnień. Warto również zastanowić się, jak po angielsku wyrazić oświadczenie o (dobrowolnym) poddaniu się egzekucji.

Będzie to: „declaration of submission to enforcement”, „declaration on voluntary submission to enforcement”, czy też „statement on voluntary submission to enforcement”.

Poddanie się egzekucji

Dodam jeszcze, że zarówno umowa najmu instytucjonalnego, jak i umowa najmu okazjonalnego muszą być zawarte na czas określony. Nawet jeśli obydwie strony chcą po zakończeniu jednej umowy zawrzeć drugą (lub tylko aneks do niej), przedłużając najem, formalności trzeba dotrzymać od nowa. Innymi słowy, chodzi o ponowne poddanie się egzekucji z tytułu najmu instytucjonalnego lub okazjonalnego.

2022 » Poddanie się egzekucji z tytułu najmu instytucjonalnego po angielsku 
 • Miejsce: Notariusz Patrycja Wąsowska, Karol Szyrma, Kolejowa 47, Warszawa centrum
 • Tłumacz: Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski
 • Obywatel: Szwecji
 • Języki urzędowe Klienta: szwedzki
 • Czynność: oświadczenie o poddaniu się egzekucji z tytułu najmu
 • Planowany czas tłumaczenia: 1h (tłumaczenie aktu notarialnego o objętości 5 stron fizycznych)
 • Czas tłumaczenia: 40 minut
 • Cena: tłumaczenie ustne cena za godzinę

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

2022.02.18

Przedmiotem dzisiejszego tłumaczenia było oświadczenie o poddaniu się egzekucji. To oświadczenie potrzebne do umowy najmu okazjonalnego. Stanowi ogromne zabezpieczenie dla wynajmującego mieszkanie. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji może dotyczyć dwóch kwestii, i dlatego akty mogą być zwięzłe lub dłuższe. Zaraz wyjaśnię, o co dokładnie chodzi. Na razie powiem tylko, że dziś miałem do czynienia z tą krótszą opcją, a przekład przebiegł bardzo sprawnie.

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Aby zrozumieć, czym jest dobrowolne poddanie się egzekucji i dlaczego może być krótsze lub dłuższe, warto poznać dwa jego typy występujące w przypadku umowy najmu. Pierwszy typ to dobrowolne poddanie się egzekucji co do obowiązku opróżnienia lokalu. Występuje właściwie zawsze w przypadku najmu okazjonalnego.

Krótko mówiąc, w oświadczeniu na ten temat najemca zobowiązuje się do opuszczenia lokalu po tym, jak umowa przestanie obowiązywać.

Dobrowolne poddanie się egzekucji do do obowiązku zapłaty

Drugi typ to dobrowolne poddanie się egzekucji co do obowiązku zapłaty. Nietrudno zgadnąć, o co w nim chodzi. Najemca zobowiązuje się do opłacania konkretnych kwot w konkretnym terminie.

Jeśli najemca składa oświadczenia co do obydwu typów, akt jest dość długi – musi zawierać dokładny opis wszystkich należnych wynajmującemu kwot wraz z terminem ich opłaty. Jeśli wynajmujący nie wymaga typu drugiego, a tylko pierwszy, akt jest znacznie krótszy.

Czym jest rygor egzekucji? Tłumaczenia prawnicze

Aby zrozumieć, po co tak naprawdę są powyższe oświadczenia, trzeba zrozumieć, czym jest rygor egzekucji. To instytucja prawa polskiego. Polega ona na tym, że wynajmujący może wyegzekwować od najemcy to, do czego ten zobowiązał się we wspomnianych wyżej oświadczeniach.

Jeśli najemca nie dopełni tego obowiązku, wynajmujący wysyła mu żądanie z podaniem terminu jego dopełnienia. Jeśli najemca dalej odmawia, wynajmujący udaje się do sądu. Dla tłumacza przysięgłego ważna jest znajomość prawa polskiego, by mógł swobodnie wykonywać tłumaczenia prawnicze.

Rygor egzekucji – klauzula wykonalności

Nie chodzi jednak o rozprawę. Rygor egzekucji jako instytucja sprawia, że wyegzekwowanie działania od najemcy jest stosunkowo proste. Sąd musi tylko nadać oświadczeniu o poddaniu się egzekucji klauzulę wykonalności. To stanowi podstawę do eksmisji.

Oznacza to, że wynajmujący nie musi sam egzekwować tego, co należy mu się na podstawie oświadczeń. Tym zajmie się już komornik. Nie brzmi to sympatycznie, ale stanowi ogromne zabezpieczenie dla wynajmującego.

2022 » oświadczenie o poddaniu się egzekucji 
 • Miejsce: Kancelaria Notarialna Marszałkowska 83 lok 29 KN Małgorzata Rosman, Warszawa Śródmieście
 • Tłumacz: Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski
 • Obywatel: Hiszpanii
 • Języki urzędowe Klienta: hiszpański
 • Czynnośćoświadczenie o poddaniu się egzekucji z tytułu najmu
 • Planowany czas tłumaczenia: 1h
 • Czas tłumaczenia: 20 minut
 • Cena: tłumaczenie ustne cena za godzinę

Poddanie się egzekucji

2021.11.25

Dziś wykonywałem tłumaczenie u notariusza związane z umową najmu okazjonalnego. Aby była ona ważna, trzeba złożyć przed notariuszem oświadczenie – dobrowolne poddanie się egzekucji. Należy również podać adres, pod który w razie eksmisji wynajmujący będzie mógł się udać. Właściciel wskazanego miejsca też musi tę możliwość potwierdzić.

Tłumaczenie notarialne

Można by rzec, że to dość proste „tłumaczenie notarialne”. To dzisiejsze dostarczyło mi jednak nowej, ciekawej wiedzy. Otóż mogłoby się wydawać, że w takim oświadczeniu o poddaniu się egzekucji trzeba podać adres miejsca w Polsce. Nic bardziej mylnego! Wynajmujący korzystający z mojego dzisiejszego tłumaczenia u notariusza podał adres zagraniczny. Okazuje się, że w polskim prawie nie ma zapisu wymagającego polskiego adresu.

Czasem wydaje się, że tłumaczenia zwane potocznie „tłumaczeniami notarialnymi” są bardzo powtarzalne. Ja jednak z przyjemnością stwierdzam, że każde z nich uczy mnie czegoś nowego!

2022 » Poddanie się egzekucji tłumaczenie u notariusza 
 • Miejsce: Kancelaria Notarialna Notariusz Patrycja Wąsowska, Karol Szyrma · ul. Kolejowa 47 Warszawa Wola
 • Tłumacz: Tłumacz przysięgły języka angielskiego Maciej Wróblewski
 • Obywatel: Białoruś
 • Języki urzędowe Klienta: białoruski, rosyjski
 • Czynnośćpoddanie się egzekucji
 • Planowany czas tłumaczenia: 1h
 • Czas tłumaczenia: 1h
 • Cena: tłumaczenie ustne cena za godzinę