Stawki za tłumaczenie przysięgłe według rozporządzenia

Jakie są stawki za tłumaczenie przysięgłe? Czy warto wybrać właśnie ten zawód? Bardzo często podczas wyboru zawodu zastanawiamy się nie tylko:

 • czy czynności wykonywane w jego ramach leżą w kręgu naszych zainteresowań,
 • lub czy wykorzystamy w pełni nasze zdolności
 • ale także czy dany zawód opłaca się wykonywać.

Oczywiście, odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna, bowiem zarobki w ramach jednego zawodu potrafią różnić się diametralnie. Jednak jeśli ktoś marzy o byciu tłumaczem przysięgłym, może oszacować dochód z przynajmniej części źródeł dzięki Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, nowelizowane 8 października 2019. Więcej na temat: „Jak zostać tłumaczem przysięgłym„?

Zatem, czy opłaca się być tłumaczem przysięgłym?

Stawki za tłumaczenie przysięgłe

Owo rozporządzenie przewiduje dokładne stawki za „tłumaczenie przysięgłe„. Branżowo mówiąc: „za sporządzenie tłumaczenia poświadczonego wykonanego przez tłumacza przysięgłego”. I tak, jeśli zdecydujemy się pracować z językiem angielskim, niemieckim, francuskim czy rosyjskim otrzymamy wynagrodzenie najniższe. Za przetłumaczenie jednej strony (strona przeliczeniowa tłumaczenia to 1.125 zzs) na język polski wyniesie ono 34,50 złote, zaś z języka polskiego – 45,11 zł.

Jeśli językiem, w obrębie którego się poruszamy, będzie inny język europejski lub język łaciński, za tłumaczenie na język polski otrzymamy 37,16 zł, zaś z języka polskiego – 53,07 zł. Osoby zajmujące się kombinacją językową język polski – język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim (np. język islandzki), za stronę tłumaczenia na język polski zarobią 45,11 zł, zaś z języka polskiego – 61,04 zł.

Najwyższe stawki otrzymają tłumacze pracujący w obrębie języków pozaeuropejskich, które nie posługują się alfabetem łacińskim – są to na przykład chiński czy japoński. Za stronę tłumaczenia z takiego języka na polski obowiązuje stawka 50,42 zł, zaś za stronę tłumaczenia na ten język – 73,41 zł.

Strona przeliczeniowa tłumaczenia

Należy przy tym pamiętać, że pod pojęciem „strona” kryje się tu „strona przeliczeniowa”. Jest to 25 wierszy po 45 znaków w każdym, lub, innymi słowy, 1125 znaków ze spacjami. Za znaki ze spacjami uznaje się litery, cyfry, znaki interpunkcyjne oraz, jak sama nazwa wskazuje, odstępy między słowami.

Każda rozpoczęta strona przeliczeniowa uznawana jest za całą stronę, nawet jeśli zawiera jedynie kilka znaków. Oprócz tej informacji, w przypadku obliczania wynagrodzenia bardzo istotne są również inne czynniki.

Po pierwsze, jeśli tłumaczenie ma być wykonane w dniu zlecenia (tłumaczenia ekspresowe) lub w postępowaniu przyspieszonym, oczywiście na życzenie osoby zlecającej tłumaczenie, podane stawki za tłumaczenie przysięgłe mnoży się razy dwa.

Po drugie, kwoty ostateczne zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie z zasadą – poniżej 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

Załóżmy więc, że tłumacz dokonał tłumaczenia poświadczonego dokumentu sporządzonego w języku angielskim na język polski. Objętość przetłumaczonego dokumentu wyniosła 2.280 znaków ze spacjami. Są to trzy strony przeliczeniowe (1.125+1.125+30). Mnożymy więc 34,50 złote razy trzy i otrzymujemy 103,50 zł.

Należy jednak pamiętać, że jeśli zlecenie odbywało się w trybie pilnym, otrzymamy dwukrotność tej kwoty. Wówczas stawka za tłumaczenie przysięgłe wyniesie 207 zł.

Inne stawki za tłumaczenie przysięgłe

Stawki za tłumaczenie przysięgłe podane powyżej nie obejmują jednak wszystkich działań tłumacza przysięgłego wykonującego tłumaczenie. Toteż rozporządzenie przewiduje również inne wymiary wynagrodzenia za jego pracę. Jeśli tłumacz przysięgły języka angielskiego przekłada tekst, który:

 • zawiera frazeologię i terminologię specjalistyczną,
 • sporządzono odręcznie lub ręcznie wypełniono w nim formularz,
 • trudno odczytać ze względu na zniszczenie lub uszkodzenie tekstu, czy złą jakość.

wówczas podane powyżej powiększa się o jedną czwartą.

Należy jednak pamiętać, że tłumacz może:

 • sam tłumaczyć oraz poświadczać swoje tłumaczenia;
 • sprawdzać i poświadczać tłumaczenia sporządzone przez inne osoby;
 • sporządzać odpisy pism w języku obcym.

Za dokonanie dwóch ostatnich czynności stawka za poświadczenie wynosi połowę stawki przewidzianej przez rozporządzenie. Tłumacz oczywiście przyjmuje stawkę bazową uzależnioną od języka obcego tekstu.

2022 » Stawki za tłumaczenie przysięgłe 

Tłumaczenie ustne według rozporządzenia

Kolejną stawką, jaką podaje rozporządzenie, to kwota należna tłumaczowi przysięgłemu za tłumaczenie ustne. Rozlicza się je według czasu trwania, a dokładną jednostką jest każda rozpoczęta godzina obecności tłumacza. Liczbę godzin oblicza się rozpoczynając od godziny, na którą tłumacz został wezwany. Kończy się natomiast godziną zwolnienia go od udziału w wykonywanej czynności.

Każda rozpoczęta godzina obecności tłumacza wyceniana jest na stawkę podstawową tłumaczenia jednej strony przeliczeniowej powiększoną o 30%. Stawkę oczywiście podwaja się w przypadku postępowania przyspieszonego. W tej sytuacji, przykładowo jedna godzina tłumaczenia z języka angielskiego na polski przyniosłaby tłumaczowi:

 • 58,64 zł w trybie normalnym;
 • lub 90,22 zł w trybie przyspieszonym;
 • najwyższą: stawka za tłumaczenie przysięgłe w nocy w trybie przyspieszonym, czyli 108,26 zł / h.

Ile zarabia tłumacz pracując komercyjnie?

Należy jednak pamiętać, że rozporządzenie obejmuje jedynie tłumaczenia wykonywane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej. Podane stawki nie dotyczą tłumaczeń zamawianych przez innych klientów, to jest – idąc do tłumacza osobiście, z własnym dokumentem, spotkamy się z zupełnie innymi kwotami, które ustalane są indywidualnie w zależności np. od tego, w jakim czasie tłumaczenie ma być zrealizowane.

Należy jednak pamiętać, że również w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych komercyjnych jednostką rozliczeniową będzie zdefiniowana wcześniej strona przeliczeniowa, czyli 1.125 znaków ze spacjami. To, ile zarabia tłumacz przysięgły za przetłumaczenie jednej strony, zależy od jego indywidualnych ustaleń z klientem komercyjnym.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego podaje określone stawki za tłumaczenie przysięgłe. Są to kwoty netto, jakie otrzyma tłumacz przysięgły za np. jedną stronę przeliczeniową tłumaczenia pisemnego czy jedną godzinę tłumaczenia ustnego. Stawki te różnią się w zależności:

 • od języków, w obrębie których pracuje tłumacz
 • oraz od trybu, w którym musi wykonać tłumaczenie.

Dotyczą one jedynie tłumaczeń wykonywanych na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, nie zaś klientów indywidualnych czy przedsiębiorstw.

Pozdrawiam gorąco!

Maciej Wróblewski – tłumacz przysięgły języka angielskiego – MIW Marszałkowska