tłumaczenie w sądzie

Tłumaczenie w sądzie – Sąd Rejonowy

Tłumaczenie ustne w sądzie- stawiłem się dziś jako tłumacz przysięgły języka angielskiego. Cel: tłumaczenia wywiadu przed zawarciem związku małżeńskiego.