Tłumaczenie imion i nazwisk zapisanych alfabetem niełacińskim

Data publikacji: 2018/04/12, zmodyfikowano: 2019/11/13


Tłumaczenie imion i nazwisk zapisanych alfabetem niełacińskim

Tłumaczenie imion i nazwisk zapisanych alfabetem niełacińskim (12.04.2018)

W swojej pracy tłumacz przysięgły bardzo często napotyka nie tylko na trudności terminologiczne, ale także na konieczność zmagania się z różnego rodzaju danymi osobowymi. O ile dane zapisane alfabetem łacińskim nie stanowią tak wielkiego problemu, o tyle w przypadku np. imion i nazwisk zapisanych alfabetem niełacińskim mogą pojawić się kłopoty. Z czego one wynikają i jak tłumacz przysięgły powinien sobie z nimi radzić?

Co tłumacz powinien zrobić w obliczu nazwisk zapisanych alfabetem niełacińskim?

Tłumaczenie imionOdpowiedzi na pytanie, co powinien zrobić tłumacz przysięgły w obliczu imion i nazwisk zapisanych alfabetem niełacińskim. Tego należy oczywiście poszukać w aktach prawnych. Po krótkim poszukiwaniu może się wydawać, że aktem szczegółowym traktującym o rozwiązaniu takich problemów jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński. Załącznik do tego rozporządzenia określa, jak powinno się transliterować imiona i nazwiska zapisane w językach posługujących się alfabetem odmiennym od łacińskiego. Jednakże aktem nadrzędnym dla tłumacza przysięgłego jest Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Punkt drugi nowelizowanej ustawy jasno mówi, że tłumacz przysięgły, dokonując tłumaczenia imion i nazwisk we wspomnianym przypadku, powinien posługiwać się formą tych danych odnalezioną w dokumentach podróży klienta lub w ich kopiach. Dopiero w przypadku, gdy dostępu do takich dokumentów nie ma, tłumacz powinien dokonać tłumaczenia zgodnie z zasadami pisowni obowiązującymi w kraju sporządzenia dokumentu, którego tłumaczenie dotyczy. Oznacza to, że mimo iż istnieją wprowadzone przez rozporządzenie zasady, tłumacz w pierwszej kolejności powinien zwrócić uwagę na to, co figuruje w dokumentach klienta, i na podstawie tego sporządzić swoje tłumaczenie.

Tajemnicze pojęcie – transliteracja

Warto zwrócić uwagę na pojęcie pojawiające się w przypadku wspomnianego rozporządzenia, a mianowicie – transliteracja. Co to takiego? Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, transliteracja to „zapis jakiegoś tekstu literami innego alfabetu, oparty na zasadzie ścisłej odpowiedniości literowej wyrazów, bez uwzględnienia właściwości wymowy”. Oznacza to, że transliteracji dokonuje się porównywalnie do rozwiązywania równań matematycznych – za literę jednego alfabetu podstawia się przypisaną jej w określonym systemie literę drugiego alfabetu. Jak podkreśla definicja, w przypadku transliteracji nie bierze się pod uwagę wymowy wyrazu – stąd często zdarza się tak, że zupełnie inaczej przedstawi nam się osoba pochodząca z kraju posługującego się alfabetem niełacińskim, a zupełnie inną formę odnajdziemy w jej dokumentach. Przeciwieństwem transliteracji jest transkrypcja, którą słownik definiuje jako „zapisanie tekstu mówionego na podstawie ścisłej odpowiedniości głosek i znaków pisma”. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku transkrypcji całkowicie opieramy się na brzmieniu, zwyczajnie oddając je w postaci pisemnej. Transkrypcja jest więc zdecydowanie bliższa formie, jaką usłyszymy z ust obcokrajowca. Należy jednak pamiętać, że forma występująca w dokumentach jest zazwyczaj transliterowana, nie zaś transkrybowana.

Podsumowanie – imiona i nazwiska zapisane alfabetem niełacińskim w tłumaczeniu uwierzytelnionym

Jeśli w tłumaczeniu uwierzytelnionym pojawią się imiona i nazwiska zapisane alfabetem niełacińskim, tłumacz przysięgły powinien sprawdzić formę, jaką przyjmują one w dokumentach klienta lub w ich kopiach. Dopiero w przypadku, gdy taki dostęp jest niemożliwy, tłumacz powinien przetłumaczyć takie imiona i nazwiska zgodnie z systemem obowiązującym w kraju, w którym wystawiono tłumaczony przez niego dokument.

Summary
Tłumaczenie imion i nazwisk zapisanych alfabetem niełacińskim
Article Name
Tłumaczenie imion i nazwisk zapisanych alfabetem niełacińskim
Description
Tłumaczenie imion i nazwisk zapisanych alfabetem niełacińskim. Przeciwieństwem transliteracji jest transkrypcja. Co to jest transliteracja?
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo