Tłumaczenia przysięgłe – język angielski

Data publikacji: 2017/01/01, zmodyfikowano: 2019/10/02


Tłumaczenia przysięgłe – język angielski

Tłumaczenia przysięgłe – język angielski (01.01.2017)

Język angielski przeżywa obecnie rozkwit popularności – jest najprawdopodobniej najczęściej i najszerzej używanym językiem na świecie. Oprócz naturalnych użytkowników tego języka, których jest około 300 milionów, osób znających język angielski nie da się zliczyć. Obecnie znajomość języka angielskiego, jak kiedyś łaciny i greki, a później francuskiego, jest wymagana od człowieka “światłego”.

Popularność języka angielskiego

Tłumaczenia język angielskiSkąd aż taka popularność języka angielskiego? Być może z powodu uwarunkować historycznych, kiedy to Wielka Brytania była imperium, nad którym słońce nie zachodziło – wraz z anglojęzycznymi kolonistami rozprzestrzeniał się ich język. Powodów może być wiele, ale jedno jest pewne – w zdobywaniu popularności pomogła językowi angielskiemu jego gramatyka, która jest prosta i łatwa do nauczenia się. W języku angielskim odpada na przykład problem fleksji. Zachowała się ona jedynie w szczątkowym zakresie i dotyczy tylko zaimków i rzeczowników. Rzeczowniki posiadają jedynie dopełniacz (Saxon genitive, z końcówką -s).

Również składnia zdań w języku angielskim sprzyja nauczeniu się go. Jest ona taka, jak w języku polskim, tj.: podmiot – orzeczenie – dopełnienie. Problemy mogą natomiast sprawiać przedimki (articles), które nie posiadają swoich odpowiedników w języku polskim. Strach w uczących się angielskiego może budzić również ilość czasów, których jest cztery (przyszły, teraźniejszy, przeszły i przyszły w przeszłym) i każdy z nich posiada jeszcze cztery aspekty, łącznie: szesnaście czasów do nauczenia się. Chociaż lepiej byłoby powiedzieć: szesnaście czasów do poznania, bowiem nie wszystkie są w ciągłym użyciu.

O tym, że język angielski nie należy do trudnych języków może świadczyć ilość tłumaczy przysięgłych z tego języka: w całej Polsce funkcjonuje ich 2718, w samej Warszawie jest ich 445. Dla porównania: tłumaczy przysięgłych języka chińskiego, który ma najwięcej naturalnych użytkowników na świecie, w Polsce jest zaledwie trzynastu.

© MIW Maciej Wróblewski

Summary
Tłumaczenia przysięgłe - język angielski
Article Name
Tłumaczenia przysięgłe - język angielski
Description
Język angielski jest najszerzej geograficznie używanym językiem na świecie. Skąd taka popularność języka angielskiego? W Polsce jest ponad 2.500 tłumaczy tego języka.
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo
Logo MIW Maciej Wróblewski