Tłumacze przysięgli w Wielkiej Brytanii

Data publikacji: 2017/05/01, zmodyfikowano: 2019/10/02


Tłumacze przysięgli w Wielkiej Brytanii

Tłumacz przysięgły – Wielka Brytania? Kwestia tłumaczy na wyspach jest dość zawiła, ze względu na to, że w różnych częściach Zjednoczonego Królestwa prezentuje się ona zupełnie inaczej. Punktów, które byłby wspólne dla Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej jest niewiele. Istnieje jednak jeden podstawowy. W żadnej z tych części nie funkcjonuje regulowana prawnie instytucja tłumacza przysięgłego. Odróżnia to więc Wielką Brytanię od Polski. U nas bowiem pracę tłumacza przysięgłego reguluje ustawa oraz poszczególne rozporządzenia. Na terenie Zjednoczonego Królestwa prezentuje się to zgoła odmiennie.

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY WIELKA BRYTANIA: AngliA i WaliA

Jak już wspomniano, na terenie Anglii i Walii nie istnieje prawnie regulowana instytucja tłumacza przysięgłego. Przekładów dokonują więc zwykli tłumacze (translators), którzy wykonanego tłumaczenia nie muszą w żaden sposób poświadczać. Oczywiście, powinni w nim umieścić swoje dane oraz potwierdzenie wiarygodności zawodowej (np. poprzez podanie organizacji, do jakiej przynależą) czy kwalifikacji. Najbardziej prestiżowym dokumentem takowe kwalifikacje potwierdzającym jest dyplom The IoL Educational Trust’s Diploma in Translation, uznawany zarówno w granicach Zjednoczonego Królestwa, jak i w innych państwach. Nie jest on jednak konieczny do wykonywania zawodu tłumacza.

TŁUMACZE W Szkocji i Irlandii Północnej

Kwestia tłumaczeń poświadczonych w Szkocji i Irlandii Północnej jest znacznie bardziej złożona, choć instytucja tłumacza przysięgłego jako takiego również nie funkcjonuje. Istnieje jednak coś takiego jak certified translation (tłumaczenie poświadczone) czy sworn translation (tłumaczenie wykonane pod przysięgą), a wykonywanie takich tłumaczeń możliwe jest po spełnieniu kilku warunków.

Po pierwsze, aby zostać tłumaczem w Szkocji czy Irlandii Północnej, trzeba należeć do odpowiedniej organizacji,  to jest biura lub agencji Tłumacz przysięgły Wielka Brytaniatłumaczeniowej. Takie firmy weryfikują kwalifikacje osoby wykonującej zawód tłumacza, a następnie wydają stosowny certyfikat. Wyróżnia się dwa rodzaje tłumaczy – pisemnych (translators) oraz ustnych (interpreters). Takie osoby mogą wykonywać tłumaczenia, jednak żeby zostały one uznane za poświadczone, muszą zostać odpowiednio potwierdzone. W Szkocji potwierdzenia może dokonać adwokat posiadający uprawnienia notariusza (solicitor & notary public), zaś w Irlandii Północnej po prostu notariusz. Należy pamiętać, że owo potwierdzenie, występujące w postaci klauzuli, dotyczy tożsamości tłumacza, a nie poprawności tłumaczenia, i jeśli okaże się, że przetłumaczony dokument zawiera błędy, do odpowiedzialności pociągnięty zostanie sam tłumacz.

Sposób poświadczania tłumaczeń w Szkocji i Irlandii Północnej

Wiadomo już, że tłumaczenie musi zostać poświadczone przez adwokata posiadającego uprawnienia notariusza (w Szkocji) lub samego notariusza (w Irlandii Północnej). Klauzula poświadczająca brzmi następująco: „The translation is true and accurate to the original document provided to us”, co odpowiada polskiemu sformułowaniu „Niniejsze tłumaczenie jest zgodne z przedstawionym nam oryginałem dokumentu”. Jeśli dokument tłumaczony jest na język polski, umieszcza się w nim jednak taki zapis: „Niniejszym potwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi oryginałem dokumentu, sporządzonym w języku angielskim, miejscowość….., data….”.

Co więcej, zarówno do dokumentu oryginalnego, jak i przetłumaczonego, tłumacz musi dołączyć specjalną deklarację zawierającą złożone pod przysięgą oświadczenie, którą podpisuje w obecności adwokata lub notariusza. Dodatkowo, jeśli tłumaczone dokumenty mają być wykorzystywane poza granicami Wielkiej Brytanii, muszą zostać legalizowane lub opatrzone klauzulą apostille (w przypadku państw, które przystąpiły do Konwencji Haskiej). Oprócz tego, na tłumaczeniu musi widnieć podpis tłumacza oraz ewentualnie pieczątka firmy, jeśli tłumacz jest w takowej zatrudniony. Tłumacze przynależący do Institute of Translation and Interpreting (ITI) posiadają specjalne pieczęcie oraz nalepki, które mogą umieścić na przetłumaczonym dokumencie. Dodatkowo, członkowie stowarzyszenia ITI (zarówno firmy, jak i tłumacze indywidualni) mogą poświadczać tłumaczenia niektórych dokumentów, używając nazwy ITI Qualified Member (MITI) lub Fellow Member (FITI).

Rejestry tłumaczy przysięgłych

Zarówno w Anglii i Walii, jak i w Szkocji oraz Irlandii Północnej nie istnieją jako takie rejestry tłumaczy przysięgłych. W przypadku dwóch ostatnich państw, na stronie internetowej ITI funkcjonuje jednak lista tłumaczy, firm, biur i agencji będących członkami tego stowarzyszenia. Za jej pomocą można znaleźć tłumacza zajmującego się potrzebną nam kombinacją językową oraz określoną tematyką.  W wyszukiwarce można bowiem wybrać ogólną dziedzinę tłumaczenia, a nawet węższe specjalizacje, co pozwala na znalezienie tłumacza wykwalifikowanego w określonym kierunku. Wśród tych dziedzin funkcjonuje oczywiście prawo, a w ramach niego wyróżnia się prawo cywilne, handlowe, międzynarodowe czy karne. Znalezienie tłumacza, który mógłby kompetentnie przełożyć dany dokument nie wydaje się więc bardzo skomplikowane.

Zawód tłumacza w Wielkiej Brytanii a w Polsce

Jak można łatwo wywnioskować, funkcja tłumacza przysięgłego w Wielkiej Brytanii nie jest uregulowana tak, jak w Polsce. W Anglii i Walii nie funkcjonują właściwie żadne wymogi co do wykonywania takich tłumaczeń. W Szkocji i Irlandii Północnej tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są przez tłumaczy o potwierdzonych kwalifikacjach, a następnie poświadczane przez adwokatów pełniących funkcję notariuszy (w Szkocji) czy samych notariuszy (w Irlandii Północnej). W przeciwieństwie do naszych realiów, osoby wykonujące takie przekłady nie są objęte ustawą czy regulacjami prawnymi. W celu szerszego zgłębienia tematu tłumaczy przysięgłych w Polsce, zapraszam do artykułu: “Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego“?

Summary
Tłumacze przysięgli w Wielkiej Brytanii
Article Name
Tłumacze przysięgli w Wielkiej Brytanii
Description
Tłumacze przysięgli w Wielkiej Brytanii i rejestr tłumaczy. Tłumacze w Irlandii Północnej, Walii, Szkocji i Anglii. Sposób poświadczania tłumaczeń oraz zawód tłumacza w Wielkiej Brytanii a w Polsce.
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo
Logo MIW Maciej Wróblewski