Czy opłaca się być tłumaczem przysięgłym?

Data publikacji: 2017/03/01, zmodyfikowano: 2019/10/02


Czy opłaca się być tłumaczem przysięgłym?

Ile zarabia tłumacz przysięgły?

Bardzo często podczas wyboru zawodu zastanawiamy się nie tylko, czy czynności wykonywane w jego ramach leżą w kręgu naszych zainteresowań lub czy wykorzystamy w pełni nasze zdolności, ale także czy dany zawód opłaca się wykonywać. Oczywiście, odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna, bowiem zarobki w ramach jednego zawodu potrafią różnić się diametralnie. Jednak jeśli ktoś marzy o byciu tłumaczem przysięgłym, może oszacować dochód z przynajmniej części źródeł dzięki Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Zatem, czy opłaca się być tłumaczem przysięgłym? Ile zarabia tłumacz przysięgły?

Stawki przewidziane przez rozporządzenie

Owo rozporządzenie przewiduje dokładne stawki za sporządzenie tłumaczenia poświadczonego. I tak, jeśli zdecydujemy się pracować z językiem angielskim, niemieckim, francuskim czy rosyjskim otrzymamy wynagrodzenie najniższe. Za przetłumaczenie jednej strony (strona przeliczeniowa tłumaczenia) na język polski wyniesie ono 23 złote, zaś z języka polskiego – 30,07 zł.

Jeśli językiem, w obrębie którego się poruszamy, będzie inny język europejski lub język łaciński, za tłumaczenie na język polski otrzymamy 24,77 zł, zaś z języka polskiego – 35,38 zł. Osoby zajmujące się kombinacją językową język polski – język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim (np. język islandzki), za stronę tłumaczenia na język polski zarobią 30,07 zł, zaś z języka polskiego – 40,69 zł. Najwyższe stawki otrzymają tłumacze pracujący w obrębie języków pozaeuropejskich, które nie posługują się alfabetem łacińskim – są to na przykład chiński czy japoński. Za stronę tłumaczenia z takiego języka na polski obowiązuje stawka 33,61 zł, zaś za stronę tłumaczenia na ten język – 49,54 zł.

STRONA TŁUMACZENIA

Należy przy tym pamiętać, że pod pojęciem „strona” kryje się tu „strona przeliczeniowa”, to jest 25 wierszy po 45 znaków w każdym, lub, innymi słowy, 1125 znaków ze spacjami. Za znaki ze spacjami uznaje się litery, cyfry, znaki interpunkcyjne oraz, jak sama nazwa wskazuje, odstępy między słowami. Każda rozpoczęta strona przeliczeniowa uznawana jest za całą stronę, nawet jeśli jest to jedynie kilka znaków. Oprócz tej informacji, w przypadku obliczania wynagrodzenia bardzo istotne są również inne czynniki. Po pierwsze, jeśli tłumaczenie ma być wykonane w dniu zlecenia (tłumaczenia ekspresowe) lub w postępowaniu przyspieszonym, oczywiście na życzenie osoby zlecającej tłumaczenie, podane stawki mnoży się razy dwa. Po drugie, kwoty ostateczne zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie z zasadą – poniżej 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

Załóżmy więc, że tłumacz dokonał tłumaczenia poświadczonego dokumentu sporządzonego w języku angielskim na język polski. Objętość przetłumaczonego dokumentu wyniosła 2.280 znaków ze spacjami. Są to trzy strony przeliczeniowe (1.125+1.125+30). Mnożymy więc 23 złote razy trzy i otrzymujemy 69 zł. Należy jednak pamiętać, że jeśli zlecenie odbywało się w trybie pilnym, otrzymamy dwukrotność tej kwoty, a więc 138 zł.

Inne stawki za pracę tłumacza przysięgłego

Ile zarabia tłumacz przysięgłyStawki podane powyżej nie obejmują jednak wszystkich działań tłumacza przysięgłego, toteż rozporządzenie przewiduje również inne wymiary wynagrodzenia za jego pracę. Jeśli tekst, którego tłumaczenie zlecono tłumaczowi przysięgłemu, zawiera frazeologię i terminologię specjalistyczną, jest sporządzony odręcznie lub poprzez ręczne wypełnienie formularza lub jest trudny do odczytania ze względu na zniszczenie lub uszkodzenie tekstu, czy złą jakość, stawki podane powyżej powiększa się o jedną czwartą.

Należy jednak pamiętać, że tłumacz może nie tylko sam tłumaczyć, ale także sprawdzać i poświadczać tłumaczenia sporządzone przez inne osoby lub sporządzać odpisy pism w języku obcym. Za dokonanie takich czynności wynagrodzenie wynosi połowę stawek przewidzianych przez rozporządzenie, w zależności od języka obcego tekstu. Za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w języku obcym przez inną osobę, tłumacz przysięgły może otrzymać 30% stawki podanej przez rozporządzenie.

Kolejną stawką, jaką podaje rozporządzenie, jest kwota należna tłumaczowi przysięgłemu za tłumaczenie ustne. Rozlicza się je według czasu trwania, a dokładną jednostką jest każda rozpoczęta godzina obecności tłumacza. Liczbę godzin oblicza się rozpoczynając od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w wykonywanej czynności. Każda rozpoczęta godzina obecności tłumacza wyceniana jest na stawkę podstawową (podaną w poprzednim akapicie) powiększoną o 30% lub nawet podwojoną, w przypadku postępowania przyspieszonego. W tej sytuacji, przykładowo jedna godzina tłumaczenia z języka angielskiego na polski przyniosłaby tłumaczowi 30 zł w trybie normalnym lub 46 zł w trybie przyspieszonym.

Ile zarabia tłumacz pracując komercyjnie?

Należy jednak pamiętać, że rozporządzenie obejmuje jedynie tłumaczenia wykonywane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej. Podane stawki nie dotyczą tłumaczeń zamawianych przez innych klientów, to jest – idąc do tłumacza osobiście, z własnym dokumentem, spotkamy się z zupełnie innymi kwotami, które ustalane są indywidualnie w zależności np. od tego, w jakim czasie tłumaczenie ma być zrealizowane. Należy jednak pamiętać, że również w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych komercyjnych jednostką rozliczeniową będzie zdefiniowana wcześniej strona przeliczeniowa. To, ile zarabia tłumacz za przetłumaczenie jednej strony, zależy od jego indywidualnych ustaleń z klientem komercyjnym.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego podaje określone stawki, jakie otrzyma tłumacz przysięgły za np. jedną stronę przeliczeniową tłumaczenia pisemnego czy jedną godzinę tłumaczenia ustnego. Stawki te różnią się w zależności od języków, w obrębie których pracuje tłumacz, oraz od trybu, w którym musi wykonać tłumaczenie. Dotyczą one jedynie tłumaczeń wykonywanych na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, nie zaś klientów indywidualnych czy przedsiębiorstw.

Summary
Czy opłaca się być tłumaczem przysięgłym?
Article Name
Czy opłaca się być tłumaczem przysięgłym?
Description
Czy łatwo zostać tłumaczem przysięgłym? Czy zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem opłacalnym? Niestety stawki dla tłumaczy języka angielskiego nie należą do najwyższych.
Author
Publisher Name
MIW
Publisher Logo
Logo MIW Maciej Wróblewski