Cena tłumaczenia ustnego


Cena tłumaczenia ustnego

Cena tłumaczenia ustnego, czyli ile może trwać dana czynność wymagająca tłumaczenia ustnego poświadczonego?

Tłumaczenie poświadczone zwykle może kojarzyć się z tłumaczeniem pisemnym, na którym tłumacz przystawia swoją pieczęć i umieszcza podpis. Oczywiście, jest to dobre skojarzenie, jednak tłumacz przysięgły przekłada nie tylko dokumenty. Wykonuje on również tłumaczenia ustne. Jest to wyraźnie zaznaczone w punkcie 3 Artykułu 13 Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Dodatkowo, ta sama ustawa precyzuje, że kandydat aspirujący do bycia tłumaczem przysięgłym musi udowodnić, że posiada wysoko rozwinięte umiejętności tłumaczenia ustnego. Jest ono bowiem sprawdzane podczas drugiego etapu egzaminu na tłumacza przysięgłego. Przyjrzyjmy się więc szczegółom dotyczącym tłumaczenia ustnego poświadczonego. Podczas jakich czynności tłumacz przysięgły wykonuje przekład ustny? Jaki jest orientacyjny czas ich trwania?

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie ustne poświadczone?

Mówiąc w skrócie, tłumaczenie ustne poświadczone potrzebne jest zawsze, gdy obcokrajowiec nieznający języka polskiego bierze udział w jakichkolwiek czynnościach urzędowych. Może to być rozprawa sądowa, przesłuchanie policyjne, ale także ślub cywilny, udzielenie pełnomocnictwa, czy np. spór w sądzie arbitrażowym. Dwoma pierwszymi przykładami nie będziemy się zajmować – tutaj za powołanie tłumacza przysięgłego odpowiadają organy dokonujące czynności, tj. sąd, prokuratura czy Policja. Kolejne przykłady interesują nas dużo bardziej, ponieważ to w takich przypadkach tłumacza musi zorganizować ta osoba, która go potrzebuje, lub oczywiście ktoś inny – w imieniu i interesie obcokrajowca. I to właśnie z takimi przypadkami klienci najczęściej zgłaszają się do tłumaczy – potrzebują tłumacza przysięgłego do notariusza bądź Urzędu Stanu Cywilnego, ponieważ w danej czynności ma wziąć udział obcokrajowiec. Postaramy się przybliżyć czynności, podczas których ustne tłumaczenie poświadczone jest potrzebne, a także określić ich czas trwania. Najpierw jednak przypomnijmy sobie, dlaczego czas trwania tłumaczenia ustnego jest tak ważny.

Blok tłumaczeniowy a tłumaczenie ustne poświadczone

Szacowany czas trwania ustnego tłumaczenia poświadczonego jest bardzo ważny zarówno dla klientów, jak i tłumaczy oraz biur. Dzieje się tak ze względu na to, że jednostką rozliczeniową tłumaczenia ustnego jest blok tłumaczeniowy. Tłumacze przysięgli bardzo często rozliczają się w blokach godzinnych (choć oczywiście od tej ogólnej tendencji są wyjątki) – jest to najkrótszy możliwy okres, na jaki można zarezerwować czas tłumacza. Warto jednak pamiętać, że jeśli zakładany czas naszego tłumaczenia jest dłuższy niż godzina, warto od razu umówić się na blok dwugodzinny. Dlaczego? Jasnym jest, że jeśli tłumaczenie przedłuży się ponad godzinę, tłumacz lub biuro policzy nas za kolejny pełny blok. Umówienie się od razu na blok dwugodzinny może okazać się bardziej korzystne cenowo niż sytuacja, w której umówimy się na godzinę, tłumaczenie przedłuży się, a my będziemy musieli dopłacać za dodatkowy czas.

Wiemy już, dlaczego tak ważny jest czas tłumaczenia ustnego poświadczonego. Warto teraz dowiedzieć się, jakie dokładnie czynności go wymagają i jaki jest ich szacowany czas trwania.

Tłumaczenie u notariusza

Bardzo często klienci dzwoniący do nas w poszukiwaniu tłumacza przysięgłego do tłumaczenia ustnego, potrzebują go do dokonania czynności u notariusza. Jak już wiemy, jeśli w czynności takiej ma wziąć udział obcokrajowiec, tłumacz przysięgły jest niezbędny. Jego zadaniem jest przetłumaczenie treści aktu, którą notariusz odczytuje obecnym, a następnie złożenie swojego podpisu w celu poświadczenia tłumaczenia. Jakie to mogą być czynności?

Bardzo często otrzymujemy zapytania o tłumaczenie podczas udzielania pełnomocnictwa. Taka czynność zwykle trwa zdecydowanie krócej niż godzinę – w tym przypadku blok godzinny będzie w zupełności wystarczający. Podobnie ma się sprawa z różnymi czynnościami, które dotyczą spółek – założenie spółki, podpisanie umowy spółki bądź zmiana jej treści, itp. Takie czynności również trwają około godziny i nie wymagają wyboru bloku dwugodzinnego. Oczywiście, należy wziąć pod uwagę różne czynniki – jeśli przygotowywana umowa jest obszerna i ustaliliśmy z notariuszem, że spotkanie może być dłuższe niż standardowe, warto powiadomić o tym biuro lub tłumacza i zdecydować się na blok dwugodzinny. Będą to jednak raczej sytuacje rzadsze, zależne od konkretnego przypadku. Są też czynności, przy których z góry należy założyć blok dwugodzinny. Przykładem może być zakup nieruchomości. Z naszego doświadczenia wynika, że czas trwania takiej czynności to w zdecydowanej większości przypadków właśnie około dwóch godzin. Należy więc od razu zdecydować się na blok dwugodzinny.

Zestawienie najczęściej tłumaczonych czynności notarialnych

Należy zaznaczyć, że w każdym przypadku przebieg czynności zależy od urzędnika lub notariusza, jak również od osoby czynności dokonującej. Jeśli podczas podpisywania aktu notarialnego pojawia się dużo pytań, czas takiej czynności ulega wydłużeniu. Podobnie w sytuacji, gdy np. treść aktu notarialnego jest dłuższa niż zwykle. Poniżej przedstawione czasy stanowią tylko orientacyjne ramy, nie należy ich interpretować jako zobowiązanie ze strony któregoś z tłumaczy.

Czynności trwające zwykle do 1h:

– udzielenie pełnomocnictwa,

– podpisanie umowy spółki,

– podpisanie umowy przeniesienia udziałów,

– złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji,

– sporządzenie testamentu,

– podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej.

Czynności trwające zwykle powyżej 1 h:

– podpisanie umowy deweloperskiej

– podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości

Tłumaczenie ustne poświadczone w Urzędzie Stanu Cywilnego

Tłumacz przysięgły równie często, co do kancelarii notarialnej, udaje się do USC, aby dokonać tłumaczenia ustnego. W jakim celu? Duża część tłumaczeń w USC to tłumaczenia związane z zawarciem ślubu cywilnego z obcokrajowcem. Taka czynność wymaga dwóch spotkań, w trakcie których obecny będzie tłumacz. Pierwsze spotkanie jest nieco dłuższe. Dotyczy złożenia dokumentów oraz zapewnień niezbędnych do zawarcia małżeństwa. Podczas tego spotkania przyszli małżonkowie podpisują protokół z przyjęcia zapewnień oraz oświadczenia o nazwiskach, jakie będą nosić po ślubie oni oraz ich dzieci. Oczywiście, aby taki dokument móc podpisać i aby był on ważny, obcokrajowiec musi w pełni rozumieć jego treść – stąd konieczność, by tłumacz przysięgły ją przełożył oraz po

cena tłumaczenia ustnego

twierdził dokonanie przekładu podpisem. Spotkanie to, choć określone przez nas jako nieco dłuższe, zazwyczaj trwa około 40 minut, a więc blok godzinny jest wystarczający. Drugie spotkanie to już sama ceremonia zawarcia ślubu. Wydawałoby się, że tutaj blok powinien być krótszy – przecież sam ślub cywilny to zwykle 15-20 minut. Nic bardziej mylnego – po pierwsze, najmniejszy blok, za jaki tłumacz przysięgły zwykle się rozlicza, to godzina. Po drugie – tłumacz musi stawić się około kwadrans przed ceremonią, aby dopełnić wszystkich niezbędnych formalności z Kierownikiem USC ze swojej strony oraz dokonać ich tłumaczenia dla obcokrajowca.

Choć ślub jest zdecydowanie najczęstszym zadaniem tłumacza przysięgłego w Urzędzie Stanu Cywilnego, są też inne czynności, do których ten jest niezbędny. Ich przykładem może być uznanie ojcostwa – zarówno dziecka narodzonego, jak i nienarodzonego – przez cudzoziemca. W tym przypadku tłumacz przysięgły ustnie przekłada pytania Kierownika USC, których celem jest ustalenie, czy obcokrajowiec rzeczywiście jest biologicznym ojcem dziecka. Następnie Kierownik wyjaśnia prawa i obowiązki, jakie zaistnieją z chwilą uznania ojcostwa. Następnie tłumacz, wraz z Kierownikiem oraz rodzicami dziecka, podpisuje protokół. Ta czynność również zwykle kończy się w około 30-40 minut, a więc wystarczy dla niej blok godzinny.

Zestawienie najczęściej tłumaczonych czynności urzędowych

Jak wspomniano wyżej, czas trwania czynności często zależy od jej sprawnej organizacji przez urzędnika. Podobnie udzielanie dodatkowych wyjaśnień ma wpływ na wydłużenie czynności. W każdym przypadku czas liczony przez tłumacza jest czasem jego dostępności, nawet jeśli rozpoczęcie czynności opóźnia się z przyczyn niezależnych od Klienta.

Czynności trwające zwykle do 1h:

– złożenie dokumentów do ślubu w USC

– ślub w USC

– uznanie ojcostwa

– rejestracja dziecka

– rozmowa w Urzędzie ds. Cudzoziemców

Czynności trwające zwykle powyżej 1 h:

– rozprawa w sądzie arbitrażowym

– przesłuchanie w Krajowej Izbie Odwoławczej

Podsumowanie – tłumaczenie ustne poświadczone – czynności i czas trwania

Podsumowując kwestię tłumaczeń ustnych poświadczonych, warto pamiętać o kilku ważnych sprawach. Po pierwsze, takie tłumaczenie potrzebne jest albo w sądach powszechnych czy prokuraturze (i wtedy organizują je te właśnie organy) lub podczas czynności notarialnych, albo wykonywanych w urzędach (wtedy organizacja tłumacza przysięgłego leży po stronie obcokrajowca lub osoby dokonującej tego w jego imieniu). Po drugie, aby takiej organizacji dokonać, dobrze jest wiedzieć, ile trwają poszczególne czynności. Tłumacze rozliczają się bowiem na bloki, często jednogodzinne. Dla większości czynności jest to wystarczające – udzielenie pełnomocnictwa, założenie spółki czy złożenie dokumentów do ślubu cywilnego zwykle nie potrwa dłużej. Jednak będą też sytuacje, w których blok dwugodzinny będzie niezbędny – np. czynność zakupu nieruchomości. Warto również pamiętać, że godzina to absolutne minimum – nawet jeśli prognozujemy, że nasza czynność potrwa kwadrans, z tłumaczem musimy się umówić na godzinę. W każdym przypadku czas tłumaczenia nie zależy wyłącznie od tłumacza. Największy wpływ ma sprawna organizacja czasu ze strony notariusza lub urzędnika. Nie bez znaczenia jest również kwestia zadawania dodatkowych pytań przez uczestników czynności.